De Eenheid van Allaah in Zijn Namen en Eigenschappen

Handen van Allaah

Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Weledele Shaych, er zijn twee overleveringen overgeleverd in sahieh Moslim met betrekking tot de Hand van Allah (عزوجل). De eerste overlevering vermeldt:

‟En beide van Zijn Handen zijn rechts.”

De andere overlevering vermeldt:

‟Dat Hij (Allah) de hemel met Zijn Rechter(hand) en de aarde met Zijn Linker(hand) zal grijpen.”

Hoe dienen we deze twee overleveringen samen te brengen?

Antwoord:

Tussen beide overleveringen is geen tegenstrijdigheid. Wij zeggen over:

‟Beide van Zijn Handen zijn rechts.”

Met andere woorden: beide van Zijn Handen zijn rechts en gezegend. Maar Zij zijn een rechter- en linkerhand. De boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) zei:

‟Beide van Zijn Handen zijn rechts.”

Zodat niemand denkt dat de Handen van Allah zoals de handen van de schepping zijn waarbij de rechterhand beter is dan de linkerhand. (Vandaar dat) hij (صلى الله عليه و سلمzei:

‟Beide van Zijn Handen zijn rechts.”

Uit preventie voor deze gedachte. Maar Hij (Allah) heeft een Rechter- en Linkerhand.

Bron: Silsilah liqa-aat al-baab al-maftoeh, nr. 172
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be