Waarschuwing voor Mohammed Saalih al-Moenajjid (IslamQA.com)

Een broeder vraagt, “Mogen wij luisteren naar de lessen van Mohammed Saalih al-Moenajjid [1]?”

Register to read more...

Waarschuwing voor Mahmoud al-Masri محمود المصري

De vraagsteller zegt: "Wat is de situatie van Mahmoud al-Masri en hoe zit het met het profijt nemen uit zijn boeken en het verkopen ervan? Die zijn namelijk wijdverspreid bij ons."

Register to read more...

Waarschuwing voor Saalih al-Moeghaamisie صالح المغامسي

Vraag:

Wat is de situatie van صالح بن عواد المغامسي Saalih ibn 'Awwaad al-Maghamsi ; Imaam van Masjid Qobaa en hij geeft lessen in tafsier (uitleg van de Qor-aan)?

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be