Omgang met niet-moslims ouders

Dit is een lezing hoe de moslim met zijn ouders moet omgaan, ook al zijn ze ongelovig. Dit is specifiek gericht aan de bekeerling (in de Islam) en algemeen voor de moslims.

De Shaykh haalt de bewijzen uit de Qor'aan en Soennah hoe de moslim zich moet gedragen tegenover zijn ouders.

Bezoek de site van de Shaykh: http://al-badr.net/index.php

Bezorgd over de toekomst?

Door Shaykh Saalih ibn Fawzaan Al Fawzaan

Nobele Shayh, Moge Allaah je succes schenken.

De vragensteller zegt:

ik waak over de vijf gebeden hun tijden, ik waak over het reciteren van de Qoraan en het vrijwillige vasten, en alle lof is aan Allaah. Maar de angst voor de toekomst overkomt mij soms. Angst voor de toekomst van mijn levensonderhoud en voorziening, en angst voor de toekomst van mijn kinderen en hun voorziening, vooral de laatste tijd.

Dit heeft mij zorgen, angst en verwarring veroorzaakt. Dus wat is uw advies over deze zaken?

Register to read more...

Advies betreffende de huidige gebeurtenissen in Egypte

Vraagsteller:
Hij zei: "Moge Allaah u zegenen. Zou u ons willen eren met een advies aan de studenten van kennis in het bijzonder en aan de moslims in het algemeen m.b.t. de huidige gebeurtenissen in Egypte? En wordt de nieuwe regering beschouwd als een Islamitische regering?"

Register to read more...

Jongeren die zich continu bezighouden met anderen

Shaych Saalih al-Fawzaan (حفظه الله) werd het volgende gevraagd:

 Vraag:

Moge Allah u belonen. Er zijn meerdere vragen tot ons gekomen die gaan over personen, organisaties en dergelijke. Wij zouden graag advies willen van u voor sommige kleine studenten van kennis.

Antwoord:

Degenen die bij het vergaren van kennis meteen beginnen met het spreken over deze zaken (die persoon heeft dit en die persoon heeft dat), dit is fitnah (wanorde)!  
Het spreken over mensen, over hun tekortkomingen en hun fouten hindert (vooral) de beginnende student in het vergaren van kennis. Het kan hem zelfs tegenhouden in het zoeken naar kennis. Zo zie je dat hij een hekel heeft aan die en die persoon, en zichzelf amuseert met andere zaken dan het opdoen van kennis. Dit is dus een fitnah. Het is een plicht voor de jongeren om deze fitnah te laten. Zij dienen zich te richten in het vergaren van kennis en niet te luisteren naar wat mensen zeggen over die en die persoon.
Ten eerste, dit zal een afkeer bij hem veroorzaken en hem onthouden in het vergaren van kennis.
Ten tweede, is hij zondig wanneer hij weg wordt gehouden van het vergaren van kennis, omdat hij zich bezighoudt met de tekortkomingen van anderen.

Het is voor zijn eigen bestwil om zich bezig te houden met het vergaren van kennis en niet te luisteren naar deze geruchten en uitspraken.

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2032

Vertaling: Youssef aboe Safiyyah

 

Degenen die beproefd zijn met Al-Qiel Wal-Qaal

Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) zegt het volgende:

Van hetgeen dat valt onder de taqwa (vrees) van Allah is dat je vurig verlangd naar de leiding van de dienaren van Allah. Dit, door het verspreiden van correcte kennis genomen uit het boek van Allah en de soennah van de boodschapper (صلى الله عليه و سلم). Door hen (de dienaren van Allah) het pad van de metgezellen en hun opvolgers in het goede te verduidelijken. Door de mensen te leiden naar datgene waarnaar de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft geleidt in zijn uitspraak:

“Het behoort tot iemands correcte Islam, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat.”           

M.a.w.: datgene waar hij geen belang bij heeft.

Wanneer je een persoon zich zwoegend ziet keren naar Allah (عز و جل), zich bezighoudt met datgene wat hem van belang is en geen enkel ander belang heeft behalve bij datgene wat hem dichter bij Allah zal brengen, weet dan dat dit valt onder iemands correcte islam!

En wanneer je een persoon zich bezig ziet houden met onnodige zaken, zaken die hem niet aangaan en zijn meeste tijd doorbrengt in al-qiel wal-qaal[1] en teveel vragen stellen, weet dan dat dit valt onder iemands tekortkoming in islam!

Vandaar dat de profeet (صلى الله عليه و سلم) al-qiel wal-qaal en te veel vragen stellen heeft verboden. Want dit is tijdverspilling.

Wanneer een persoon deze ziekte heeft dan verspild hij zijn tijd. Hij zal dan in een zitting zitten en zeggen:

"Wat zijn de gebeurtenissen?"

"Wat heeft die persoon gezegd?"

"Wat heeft die en die persoon gezegd?"

Vervolgen gaat hij naar de tweede zitting en zegt dan hetzelfde. Vervolgens naar de derde, vierde, enzovoorts. Hierdoor verspild hij zijn eigen en andermans tijd!

Het is dus aan een persoon om zich bezig te houden met datgene wat hem aan gaat en van belang is.

Het is echter niet erg om een vraag te stellen over wat er gebeurd is of wat er plaatsvindt in de gemeenschap wanneer dit nodig is. Dit ter genezing en het verwijderen van de ziekte (probleem). Niet ter leedvermaak van een ander! Of om opsplitsing en geschillen te veroorzaken. Zoals dit vandaag de dag het geval is bij sommige mensen. Want sommige mensen hebben een goede onschuldige intentie. Maar deze miskien is beproefd met deze ziekte en kent alleen maar al-qiel wal-qaal, wat heeft die persoon gezegd, wat heeft die en die persoon gezegd, wat heeft die groep gezegd en wat heeft die en die groep gezegd! Niet om deze ziekte te genezen of om deze opsplitsingen te verwijderen maar ter leedvermaak!

Of hij zegt dan zoals de kleine kinderen dat zeggen:

"Ben jij met hun of met hen?"

Wij hebben deze groepsvorming en het opsplitsen in partijen alleen gezien bij kinderen! Ik adviseer jullie vandaar om deze zaken te verlaten. Want het heeft geen profijt. Echter is het tijdverspilling. De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft het verspillen van geld, het verspillen van tijd door al-qiel wal-qaal en het veel stellen van vragen verboden.

Bron: Liqaa al-Baab al-Maftoeh, 66]
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be