Baard scheren of job verliezen?

Vraag:

Mijn job beveelt mij om mijn baard te scheren, en als ik het niet scheer, wordt ik ontslagen. En ze zullen ook een brief sturen naar alle agentschappen dat ze mij niet meer aannemen in de toekomst (als ik niet scheer).

Wat is uw advies, O Shaykh?

Register to read more...

Het ontvangen van een vergoeding voor het onderwijzen van de Qor-aan

Vraag:

Is het toegestaan om een vergoeding te ontvangen voor het onderwijzen van de Qor-aan? Ja, dit is toegestaan. En deze overlevering is ook een bewijs voor deze kwestie dat men een vergoeding kan ontvangen voor het onderwijzen van de Qor-aan. Zoals een vergoeding mag worden ontvangen voor [het leiden van] het gebed, de adhaan (oproep tot het gebed), al-qadaa' (rechtspraak), al-iftaa' (het geven van fataawaa) en het onderwijzen van hadieth en fiqh. Is het niet zo?

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be