Het oprollen of optrekken van de broek in het gebed, indien het onder de enkels komt

Vraag:

Wat is de regelgeving over het optrekken of oprollen van de broek, indien ze onder de enkels komen in het gebed?

Register to read more...

Hoe verkrijg je al-Khoeshoe' in het gebed?

Vraag:

 

Hoe kan je al-Khoeshoe' verkrijgen in het gebed en bij het reciteren van de Qor-aan in het gebed en buiten het gebed?

Register to read more...

Dien ik de Imaam te volgen wanneer hij de Soennah tegengaat?

Vraag:

Hij (de vraagsteller) zegt: Als een persoon bidt achter een Imaam die zijn handen niet opheft wanneer hij in rukoo' (buiging) gaat of wanneer hij terug rechtkomt uit rukoo', dient hij de Imaam hierin te volgen [en dus de Soennah tegen te gaan]?

Register to read more...

Verschil tussen De valse Fajr en de juiste Fajr

El-Fadjr is twee soortig: de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr. Zie de foto’s hieronder:

Register to read more...

Regelgeving Adhaan en Iqamah

Vraag:

Is het oproepen van de Iqamah verplicht bij elk gebed ?

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be