Hoe verricht degene die in de zee zwemt al-Wodoo'?

Vraag:

Wanneer ik wil douchen om mezelf te reinigen en al-wodoo' wil verrichten, moet ik dan al-wodoo' verrichten vóór het douchen, na het douchen of tijdens het douchen? En wanneer ik zwem in de zee, is het dan toegestaan om al-wodoo' te verrichten terwijl ik in het water ben?

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be