De zaken die iemand's Islaam tenietdoen.

Het oordeel omtrent een moslim die in Shirk vervalt

Vraag:

Een moslimman zegt ‘Lā Ilāha illā Allāh’, echter hij vervalt in Shirk; zeggen we dan dat hij zowel Tawḥīd als Shirk omvat (letterlijk: balanceert tussen zijn Tawḥīd en zijn Shirk)?

Antwoord:

Wanneer hij in Shirk vervalt, dan doet hij de uitspraak ‘Lā Ilāha illā Allāh’ teniet. We zeggen niet dat hij een monotheïst (Muwaḥḥid) is. We zeggen echter dat hij een polytheïst (Mushrik) is. Ja. Maar het kan zijn dat hij onwetend is, dus we leggen het aan hem uit, en verduidelijken het hem. Ja.”

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān (moge Allah hem behouden)

 

Audio: http://ar.salafishare.com/Q6q

Ik zal niet terugkomen van het ongelovig verklaren van de ongelovigen

Vraag:

O eminente Shaykh, wij hebben gehoord dat u terug bent gekomen op het ongelovig verklaren van degene die in grote Shirk valt, zoals het verzoeken van verlossing van de doden. En (wij hebben gehoord) dat u het vestigen van het bewijs tot een voorwaarde heeft gemaakt, met het excuus van onwetendheid. Is dit waar?

Antwoord:

Dit zijn valse woorden. Dit is een leugen over mij. Ik zal niet terugkomen, als Allah wil, van het ongelovig verklaren van de ongelovige. Ik zal daar niet terug van komen, want dat is het terugkomen van de waarheid.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān(moge Allah hem behouden)

Bron:www.alfawzan.af.org.sa - De derde lezing van de lessen in Tafsier van de Haram in Mekka 1432 A.H. (vanaf 53.40 min.)

Het Kwaad Van Harry Potter en Het Ongeloof Van Magie

Een belangrijke lezing over het onderwerp van Magie, meer bepaald hoe het zijn weg heeft gevonden in de huizen van de Moslims door middel van boeken, videospelletjes en andere media, vaak onder het mom van fictie en educatief profijt. De kwade eigenschappen van magie zijn uitgelijnd met voorbeelden uit de Qor'aan en de Soennah met bovendien een analyse van het Harry Potter fenomeen (een met magie beladen fictie) die de aandacht heeft getrokken van kinderen over de hele wereld met een opmerkelijk vermogen.

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be