Prachtig verhaal over het huwen van een vrouw

Al-Haafidh bin Kathier (رحمه الله تعالى) vermeldt het volgende bij de uitleg van soerah an-Nisaa onder het volgende vers

وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

Al bevinden jullie je in hoge forten. [an-Nisaa(4):78]

Register to read more...

Gemakkelijkste tafsier voor de Moslim

Vraag:

Wat is de gemakkelijkste tafsier (van de Qor'aan) die de moslim kan lezen en die u aanbeveelt?

Register to read more...

Tafsier Soerah Al-'Asr

Wanneer je iets hebt geleerd breng het dan ook in praktijk. Als je dit niet doet dan zal het een bewijs tegen jou zijn, als het zo blijft. En zo niet, dan zal het weg gaan.

Daarom zei shaykh Mohammed ibn abdoelwahhaab : "Weet dat Allah ons verplicht heeft vier zaken te leren en deze te praktiseren."

Welke zijn dat? [ze zijn genoemd] in Soerah Al-Asr. Deze zaken zijn [te vinden] in Soerah Al Asr welke ieder van jullie van buiten kent. Groot of klein, allen kennen het van buiten. Boer of stadsmens, zij allen kennen Soerah Al-Asr van buiten. Daarin zitten deze vier zaken, als deze vier zaken worden gerealiseerd dan is de gelukzaligheid gerealiseerd. Wanneer deze zaken ontbreken of één ervan ontbreekt, dan ontbreekt zo ook de gelukzaligheid en dan is de mens in verlies.

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be