Onze veroordeling van de aanslagen in Brussel

Bismillaahi Rahmaanie Rahiem

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, De Meest Genadevolle.

Beste geïnteresseerde bezoeker,

Wij danken u voor het bezoek aan onze website en mogelijk ook het lezen van onze flyer.

Deze brief is onder andere bedoeld om de door ons uitgedeelde flyer ‘De ware Islam tegen IS’ te begeleiden. Daarnaast willen wij beknopt enkele standpunten duidelijk maken.

Register to read more...

Verduidelijking jihaad Afghanistan en Iraq

Shaykh Ahmad Bazmoel:

Hij (de vraagsteller) zegt...

"Er is een shubha (misvatting) die gebruikt wordt om de geleerden van het koninkrijk (van Saudi Arabïe) mee te bekritiseren. En deze (shubha) is namelijk dat de geleerden tijdens de oorlog in Afghanistan de Jihaad hebben toegestaan terwijl ze de Jihaad tijdens de oorlog in Iraq hebben verboden...." 

"...Zij (die deze shubha verspreiden) zeggen dat de oorlog in Iraq tegen de Amerikanen is, en daarom is Saudi Arabïe bang. Maar wat betreft de situatie in Afghanistan, hebben de geleerden de Jihaad toegestaan." 

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be