Kennis heeft zijn deuren, zijn mensen en zijn dragers!

Ash-Shaykh al-´Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (moge Allah hem behouden en beschermen) zei:

 

Allah - de Verhevene - zegt (interpretatie van de betekenis):

"Vraag de bezitters van kennis indien jullie het niet weten." 
[Al Anbiyaa: 7]

Register to read more...

Aboe Hoerairah nam kennis van Shaytaan?

Vraag:

Sommige mensen van innovatie gebruiken de hadieth van Aboe Hoerayrah als bewijs dat het toegestaan is om kennis te nemen van de innoveerders, omdat Aboe Hoerayrah kennis nam van de Shaytaan.

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be