Advies aan degene die beproefd is met het kijken naar Porno

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Abdoer-Razzaaq al-Badr

Vraag:

Moge Allaah u belonen met het goede, moge Allaah u zegenen en moge Allaah ons profijt brengen met wat wij hebben gehoord. En moge Allaah ons, u en alle Moslims vergeven.

Dit is een vraagsteller, O Shaykh, die zegt: "Ik vraag u, bij Allaah, om deze vraag te stellen (voor mij)." Hij zegt in zijn vraag: "O Shaykh, geef mij advies, want bij Allaah, ik bevind mij op de rand van het Hellevuur. Ik ben verslaafd, O Shaykh, aan pornografische websites sinds een jaar geleden.

Elke keer als ik berouw toon, keer ik er weer naar terug. Bij Allaah, het meeste wat ik haat zijn deze websites, maar zij overmeesteren mij telkens weer en zij zijn de reden voor mijn mislukking. Ik was heel succesvol in mijn werk en studies, maar nu bevind ik me in een staat van verlies.

Antwoord:

Ten eerste zeg ik, zoals 'Omar bin al-Khattaab - moge Allaah tevreden zijn met hem - heeft gezegd:

"Vraag Allaah - Gezegend en Verheven is Hij - dat Hij het hart van jullie broeder wendt, dat Hij hem leidt en zijn berouw aanvaardt."

Dus wij vragen Allaah, de Machtige en Majestueuze, de Edelmoedige, de Heer van de Geweldige Troon, dat Hij hem leidt en zijn berouw aanvaardt, en dat Hij ons en hem standvastig maakt met het standvastige woord en dat Hij ons toevlucht schenkt tegen het kwaad van onze zielen en het slechte van onze daden.

En ik adviseer jou, O nobele broeder, met één advies; denk er altijd aan want daarin zit de redding voor jou. Het is de grootste vermaning. Hou altijd in gedachte dat Allaah, de Heer der Werelden, jou ziet en dat Hij, Verheerlijkt en Verheven is Hij, naar jou kijkt.

Wanneer jij op een dag alleen thuis bent, zeg dan niet: "Ik ben alleen." Maar zeg: "Er is een Raqieb (Waker, i.e. Allaah) over mij." Wanneer jij gaat zitten in deze afzondering met dit scherm op het internet en jij begint naar deze websites te gaan en je denkt dat niemand van de mensen jou ziet, weet dan dat de Heer der Werelden naar jou kijkt.

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

Weet hij niet dat Allaah ziet (wat hij doet)?
[Soerah al-'Alaq (96):14]

In dit vers zit er een belemmering voor jou; behandel jezelf ermee. Belemmer jezelf door middel van de Qor-aan. En het kan geen kwaad als jij dit vers in jouw kamer ophangt voor jou, zodat jij het kan zien en het jou kan afschrikken en belemmeren van deze zaak, waarin je geen resultaat hebt gezien en gevonden die jou van nut is. Echter ben jij beïnvloed in jouw studies, in jouw manieren, in jouw aanbidding en in jouw gedrag; er zit geen enkel profijtvol resultaat erin.

En dit is wat de vijanden van de religie verlangen, wanneer zij deze onzedelijke, schaamteloze en schadelijke films uitzenden; zodat de kinderen van de Moslims verloren raken en zodat de kinderen van de Moslims zoals het vee worden of zelfs nog meer afgedwaald; in het volgen van lusten, begeerten, afwijkingen en afdwalingen.

Daarom dien jij Allaah - de Machtige en Majestueuze - te vrezen, en corrigeer jezelf door het zoeken van toenadering tot Allaah - de Verheerlijkte en Verhevene - en door oprecht berouw te tonen aan Allaah - de Machtige en Majestueuze.

En wat betreft dit toestel; ik zeg niet tegen jou, indien dit jouw situatie is: gebruik het voor toegestane zaken. Echter zeg ik: HAAL HET HELEMAAL WEG UIT JOUW HUIS. Haal het helemaal weg uit jouw huis, en het dient niet bij jou te blijven, zelfs niet één moment langer!

Deze nacht dien jij het weg te halen uit jouw huis, omdat de aanwezigheid ervan een klaarblijkelijk verderf is voor jou. Het mag niet bij jou blijven in de hoop er profijt van te nemen in nuttige aspecten. Echter dien jij het helemaal weg te halen uit jouw huis en deze deur van kwaad te sluiten voor jezelf en zoek toenadering tot Allaah - de Verheerlijkte en Verhevene.

Wij vragen Allaah om jouw hart te wenden en jouw berouw te aanvaarden, en om van ons allemaal ons berouw te aanvaarden, en om ons allemaal te leiden naar het rechte pad, en om voor ons allemaal onze zaken te rectificeren. Voorwaar, Hij - Gezegend en Verheven is Hij -- is Alhorend, Gehoorgevend en Nabij.

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be