Het uitleggen en interpreteren van dromen

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh al-Albaanie, al-Fawzaan & al-'Oethaymien

Vraag:

Wat is uw uitspraak over boeken die een uitleg van dromen geven? En wie dienen wij te vragen voor de uitleg van dromen?

Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan:

Allaah heeft jullie niet opgedragen om te vragen over dromen. Hij heeft jullie slechts opgedragen om te vragen over de regelgevingen. Dus als jij een droom ziet waar je bang voor bent, laat het dan en het zal jou niet schaden met de wil van Allaah en vermeldt het aan niemand. En als jij een droom ziet die jou blij maakt, bericht er dan over bij wie jij vertrouwt van jouw vrienden; want dit is een verblijding. En het is niet nodig om jezelf ermee te belasten en dat een persoon bij alles wat gebeurd zegt: Ik zag en ik zag. En een persoon zag en een persoon zei tegen hem. En dat de bezigheid van de mensen aanschouwingen wordt.

[Al-Idjaabaat al-Moehimmah fie al-Mashaakil al-Moelimmah (Deel 2, Blz. 56)]


 
Vraag:
 
Is het boek van Ibn Sierien over het beschouwen van dromen betrouwbaar?
 
Shaykh Mohammed Naasiroe-d-dien al-Albaanie:
 
Het is niet betrouwbaar en het is niet juist dat het wordt toegeschreven aan hem (moge Allaah, de Verhevene, barmhartig met hem zijn).
 
[Overgeleverd van Silsilah al-Hoedaa wan-Noer, nummer 093]
 

 
Vraag:
 
Hoe zit het met de correctheid van boeken die dromen uitleggen, zoals het boek ‘Tafsier al-Ahlaam’ van Ibn Sirien. Dienen we in de inhoud van dit soort boeken te geloven en mag hiernaar gehandeld worden? Voeg hier wel aan toe dat er koranverzen en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) te vinden zijn in deze boeken.
 
Shaykh Mohammed bin Saalih al-'Oethaymien:
 
Mijn advies aan de broeders is om dit soort boeken niet aan te schaffen of te bestuderen. Dit omdat (de inhoud van) dit soort boeken geen openbaringen zijn, maar slechts visies. Deze kunnen correct of incorrect zijn. Verder kan één en dezelfde droom op verschillende manieren uitgelegd worden, afhankelijk van de persoon, tijd en plaats. Een droom die een persoon heeft gehad, kan anders uitgelegd worden bij een andere persoon met dezelfde droom.
 
Daarom adviseer ik de moslims om dit soort boeken niet aan te schaffen, noch te bestuderen. Wanneer men een droom ziet, dient hij datgene te doen wat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft voorgeschreven. Betreft het een positieve droom, dan kan hij dit verder vertellen aan wie hij wil. Een voorbeeld hiervan is wanneer in iemands droom tegen hem gezegd wordt: “Wees verheugd met het Paradijs.” In zo’n geval kan hij dit verder vertellen aan wie hij wil.
 
Wanneer hij een akelige droom heeft gehad, dan dient hij te zeggen: “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de Shaytaan en tegen het kwade dat ik heb gezien.” Hij dient dit niet verder te vertellen aan anderen, zelfs niet aan een ‘dromenuitlegger’. Verder kan hij zich keren op zijn andere zijde en verder slapen of opstaan.
 
Het in acht nemen van deze profetische adviezen zorgt ervoor dat - met de wil van Allah - deze persoon niets overkomt. Enkele metgezellen hadden slechte dromen waar zij zelfs ziek van werden. Maar toen zij dit advies van de Profeet (vrede zij met hem) in acht namen, werden zij verlost van de kwellingen van deze dromen.
 
[Fataawaa Hawla Ba'd il-Koetoeb, blz. 76]
 


Het gevaar van dromen interpretatie | Aboel 'Abbaas Moesaa Richardson
(klik op het knopje 'CC' voor Nederlandse ondertiteling)


Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be