Wie is jouw echte broeder?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdil-Laah bin Baaz

Jouw broeder is degene die jou adviseert, herinnert aan het goede en jou waarschuwt tegen het slechte.

Jouw broeder is niet degene die jou veronachtzaamt, jou afkeert en jou complimenten geeft (in de slechte zin). 

Maar, jouw echte broeder is degene die jou adviseert, vermaant, en jou herinnert aan het goede. Dit door uit te nodigen naar Allah en jou het juiste pad verduidelijkt, zodat je het kunt bewandelen. 

En jou waarschuwt tegen het pad van vernietiging en jou duidelijk maakt van de slechte gevolgen van dit pad, zodat je het kunt ontwijken.

Bron: Majmoe' Fatawaa 14/21

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be