Omgang met verwanten die zich bevinden op innovatie

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag:
Hoe dient de omgang te zijn met de mensen van innovaties indien zij verwanten en familieleden zijn?


Shaykh Saalih al-Fawzaan:
De omgang met hen dient te gebeuren met goedheid jegens hen; wanneer zij behoeftig zijn, help hen dan. Onderhoud de familiebanden. Wat betreft het volgen van hen (in hun innovaties); dit is niet toegestaan. Gehoorzaam hen niet in de innovatie en volg hen niet in innovatie, maar wees goed jegens hen overeenkomstig hun rechten. Maar volg hen niet in innovatie.

Het is ook verplicht voor jou dat jij hen adviseert en [de waarheid] aan hen verduidelijkt. Het behoort tot hun rechten ten aanzien van jou dat jij hen adviseert betreffende de innovaties en dat jij ze verduidelijkt aan hen, want misschien denken zij dat het geen innovatie is maar een Soennah! Verduidelijk dit aan hen. Naam.


Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=137820

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be