Advies betreffende de huidige gebeurtenissen in Egypte

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 3
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Sh. Soelaymaan ar-Rohaylie & Sh. Saalih as-Soehaymie

Vraagsteller:
Hij zei: "Moge Allaah u zegenen. Zou u ons willen eren met een advies aan de studenten van kennis in het bijzonder en aan de moslims in het algemeen m.b.t. de huidige gebeurtenissen in Egypte? En wordt de nieuwe regering beschouwd als een Islamitische regering?"


Shaykh Soelaymaan bin Saliemoellaah ar-Rohaylie:
Ik vraag Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - bij Zijn Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen om het bloed van de moslims te sparen en de rampspoed te verwijderen.

En er is geen twijfel dat elke bezitter van juiste kennis en een correct begrip blij wordt met elke daad die het bloed van de moslims spaart en dit grote kwaad verwijdert. En er is geen twijfel dat ik zeg: wat verplicht is voor het Egyptische volk is dat ze ernaar streven om bloedvergieten te voorkomen en dat zij zich weghouden van de daden die leiden tot moorden en tot het vertrekken van de zielen (i.e. de dood), van alle partijen. Want voorwaar, de zaak van het bloed is een geweldige zaak!

"De gelovige zal successvol en vroom blijven zolang hij geen verboden bloed vergiet. Wanneer hij verboden bloed vergiet, is hij vernietigd."

En wat gevestigd is bij Ahlus-Soennah wal-Jamaa'ah, is dat de leider die de macht heeft gegrepen d.m.v. het zwaard; indien hij de macht (met geweld) heeft gegrepen en de zaak gevestigd is voor hem bij het algemene volk, dan wordt hij een islamitische leider. En daarom zeggen we, O broeders: Ahlus-Soennah wal-Jamaa'ah kan zeggen dat iets haraam is, maar ze vermelden de vruchten die het resultaat zijn ervan (i.e. van het wegblijven van deze verboden zaak). Ahlus-Soennah wal-Jamaa'ah staan het niet toe de macht te grijpen met geweld. Ze staan het niemand toe om te komen en met geweld de macht te grijpen. En dit is haram! Maar wanneer het gebeurt en hij de autoriteit krijgt, dan is de autoriteit gevestigd voor deze persoon die de macht met geweld greep.

En we vragen Allaah om de leiders van de Ummah - onze leiders en de gerespecteerde geleerden die verlicht zijn met de Soennah – te voorzien... We vragen Allaah om hen succes te schenken in het gebruik maken van de middelen die het bloedvergieten vermijden en het kwaad verwijderen.

En het advies aan de studenten van kennis is, ten eerste, dat een persoon niet betrokken moet geraken in wat niet voor hem bedoeld is. Dus wat niet voor jou bedoeld is, maak jezelf er niet in betrokken. En vraag Allaah om degene die met deze zaak belast is succes te schenken en te leiden.

En ten tweede : wees gewaarschuwd voor onrecht! Doe niemand onrecht aan! Want het gevolg van onrecht is afschuwelijk.

En ten derde : ken (i.e. besef) het goede waarin je je bevindt, en dank en prijs Allaah daarvoor. En ondersteun de (moslim)leiders in jouw land en jouw geleerden in het goede. En waak over het goede dat aanwezig is in je land. En als je tot de mensen van het adviseren behoort, adviseer dan via de correcte, goede en juiste Gewettigde wegen die het goede verwezenlijken en het slechte voorkomen.

Daarna adviseer ik de broeders om de woorden, die verschijnen in de moderne media en niets goeds bevatten, niet te verspreiden. Zoals nu, we zien dat audio's verschijnen op datgene dat Twitter genoemd wordt, door mensen die spreken met valse woorden over deze gebeurtenissen. Sommige mensen verspreiden deze woorden met een goede intentie; zijn intentie is om de walgelijkheid ervan te tonen. Maar in werkelijkheid verspreidt hij het en dan bereiken de shoeboehaat (twijfels, misvattingen) vele mensen. Dingen zoals deze zie ik niet als toegestaan. En ik ben van mening dat er geen probleem in zit dat deze woorden bekeken worden door iemand van wie gekend is dat hij begrijpt, zodat hij de realiteit van de zaken kent. Wat betreft het verspreiden hiervan aan het algemene volk, dan brengt dat met zich mee dat deze slechte woorden verspreid worden. Dus je vindt sommige mensen die slecht spreken over de leiders van de Emiraten omwille van hun standpunt of de leiders van Saudi-Arabië omwille van hun standpunt, met kwade en valse woorden! Dus sommige mensen verspreiden dit op een algemeen niveau; wij zeggen dat dit niet toegestaan is, omdat dit resulteert in het verspreiden van deze valsheid en dit verderf.

Wat betreft het sturen ervan (i.e. van deze woorden) naar degene die weet en begrijpt, zodat hij de realiteit van de zaak kent, dan lijkt het mij - en Allaah weet het beste - dat er hierin geen probleem is.

En in feite raak je verbaasd, in deze gebeurtenissen, over mensen die wasatiyyah, i'tidaal (gematigdheid) ,enz. claimen. Nu zie je hen spreken met een duidelijke en rechtstreekse takfier of indirect suggereren (dat ze ongelovigen zijn) en de moslims verachten. En eerlijk gezegd, je ziet dat degene die beweren kennis te hebben de heersers van de Emiraten verachten, de mensen van de Emiraten verachten, de politie van de Emiraten verachten of de leiders van Saudi-Arabië verachten. En zijn woorden bevatten hier veel van, en er is geen twijfel dat zijn woorden tot valsheid en groot kwaad behoren, wat de verschillende soorten mensen blootstelt en hun werkelijkheden verduidelijkt.

Er zijn er veel die beweren dat zij zich op wasatiyyah en i'tidaal bevinden en beweren nauwkeurig te zijn in hun uitspraken, en in deze gebeurtenissen wordt duidelijk dat hij degene is die het meeste lef heeft om de eer van de moslims te schenden. Waarom? Omdat ze hem tegengaan in zijn begeerten en niet [oordelend] vanuit een juist islamitisch perspectief.

In ieder geval: wij vragen Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - om deze ramp te verwijderen, om de mensen van Egypte veiligheid en rust te schenken, om de verstandigen te helpen om samen te werken en zo het slechte van deze fitnah af te wenden en om succes te schenken aan onze leiders om bij te dragen in het vestigen van het goede en het weghouden van het slechte. En Allaah weet het beste.

Bron: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34599


 

Shaykh Saalih bin Sa‘d as-Soehaymie heeft gezegd:
Dit behoort tot de tekenen van het Uur. Hetgeen nu plaatsvindt in de Islamitische landen in het bijzonder en in de wereldlanden [in het algemeen], behoort tot de tekenen van het Uur. De Profeet - sallallaahu 'alayhi wasallam - heeft bericht over de grote hoeveelheid onrust. Soms weet de moordenaar niet waarom hij doodt; hij ziet de mensen iets doen dus begint hij ook maar te schieten. Zoals nu de situatie is van de mensen van de Arabische Vorst (i.p.v. de Arabische Lente); zij roepen naar elkaar en balken - toevlucht wordt gezocht bij Allaah - zoals het gebalk van de dieren! En zij vallen elkaar aan. Waarom?! Omwille van opstand. Omwille van brood. Omwille van honger. Omwille van die en die; “We willen die en die verlossen.” En het kan zo zijn dat diegene die zij willen verlossen een Taghoet van de Tawaaghiet is! En iedereen is een shahied (martelaar) [volgens hen], ook al is hij een Christen, een Jood of een gravenaanbiddende polytheïst. Iedereen is een martelaar volgens hen. Heilig is Allaah!

Het is triest dat een van de “geleerden” van de TV-zenders - en hij heeft een extreem hoge leeftijd bereikt - zegt dat zij shoehadaa' (martelaren) zijn! En hij vraagt om shahaadah (martelaarschap)… Ikzelf heb hem dit niet horen vragen. Wat betreft dat hij een Fatwaa vervaardigde dat zij martelaren zijn, dan heb ik hem dit horen zeggen. Maar er wordt gezegd dat hij zei: “O Allaah! Maak mij een martelaar zoals hen!” En dit is afwijking (van de waarheid) en dwaling - toevlucht wordt gezocht bij Allaah! Heb genade met jezelf, O broeder, aanbid jouw Heer! Zoek toevlucht bij Allaah, terwijl jij 90 jaar of ouder bent. En iedereen is blootgesteld aan de dood; zowel de oude als de jonge. Maar jij komt en verfraait de valsheid voor de mensen? En jij durft soortgelijke daden te verrichten? Wees gewaarschuwd O broeders! Verricht smeekbedes aan Allaah voor de Moslimlanden waarin deze fitan (beproevingen, rampen) zich verspreiden, en verricht smeekbedes bij Allaah dat hij al deze Moslimlanden beschermt tegen deze fitan, waarin de moordenaar niet weet waarom hij heeft gedood of de gedode niet weet waarom hij is gedood, behalve dat hij voor Allaah zal staan, zijn hoofd zal dragen en tegen de moordenaar zal zeggen: “Waarom heb je mij gedood?” Hij zal zijn hoofd in zijn handen dragen, Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke- ontmoeten en tegen de moordenaar zeggen : “Waarom heb je mij gedood?”

Trouwens: waarom doe je mee met deze opruiing? Miljoenen (doen mee)! Miljoenen! Waar is de religie?! Waar is de Islaam?! Waar is jouw verstand?!

O broeder: toen Soemayyah op een verschrikkelijke manier werd vermoord, gingen de moslims niet demonstreren en op straat roepen! Toen de Joden de Profeet - sallallaahu 'alayhi wasallam - probeerden te vermoorden, gingen zij (i.e. de Profeet en de Metgezellen) niet demonstreren. Echter gingen ze Jihaad voeren in het Pad van Allaah en hebben zij de Joden uit al-Madienah verdreven, met het bevel van de boodschapper van Allaah - sallallaahu 'alayhi wasallam -.

Deze kwestie is niet een kwestie van demonstraties of... Jullie vullen de openbare pleinen terwijl mannen en vrouwen gemengd zijn… En dan vinden verkrachtingen plaats, schending van de eer, zinaa (overspel), khoemoer (alcohol), gebrek aan schaamte, gezang en het mengen (ikhtilaat) tussen mannen en vrouwen! Is dit van de religie van Allaah?! Bij Allaah, Het Westen verfraait dit voor jullie, O jullie dode mensen die balken in deze openbare pleinen!! Ze balken net als het gebalk van de ezels! Vrees Allaah! En keer terug naar jullie huizen! Breng deze boodschap over aan hen! Zeg hen dat ze Allaah moeten vrezen en moeten terugkeren naar hun huizen! En (zeg hen) dat ze in hun huizen moeten blijven, in plaats van dit geschreeuw, dit gebalk en dit geblaf! Vrees Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - met betrekking tot Egypte, dat - bij Allaah - geliefd en van grote waarde is voor ons! Maar voor velen van haar mensen is zij (i.e. Egypte) niet geliefd en van grote waarde. Anders zouden zij deze dingen niet hebben verricht met haar!

Ik vraag Allaah om te hen beschermen tegen het kwade van deze fitnah (beproeving, ramp), om hen te laten terugkeren naar hun verstand en om deze verbergende [opruiers] van hen weg te houden, degenen die zich tussen hen verbergen en deze gevaarlijke fanatieke emoties opwekken.

En nu toont het Westen zich: “En wij (i.e. het Westen) willen verzoening brengen tussen de Islamitische Ahzaab (partijen), tussen de Ahzaab daar.” Amerika en anderen naast Amerika (zeggen dit). Jullie (het Westen) zijn degenen die hen aanmoedigden (om dit te doen)!! En nu willen ze zich bemoeien, Maa-shaa-al-Laah. Zelfs de Joden, die Palestina hebben bezet, zeggen: “Wij willen ons bemoeien om verzoening te brengen tussen de partijen die tegen elkaar strijden in die landen.”

O mensen, Vrees Allaah! Keer terug naar jullie huizen en dan zal dit probleem voorbij zijn! En wees geduldig met jullie regeringsleiders! Juist, wij keuren de eerste opstand af toen ze in opstand kwamen tegen de eerste (i.e. Moebaarak). Deze daad van hen is baatil (valsheid). Maar nadat zij de macht grepen, is het verplicht voor ons om te zwijgen en te erkennen… Ja zeker, wij vragen (wat wij willen van de leider) via de Gewettigde wegen, niet door te verzamelen, te doden en binnen te breken in (overheids) gebouwen!

Dit zijn de Ahzaab op zich! Al deze Tahazzoebaat (partijgeesten) zijn baatil (valsheid)! Dit is allemaal imitatie van de Joden en de Christenen, ook al noemen ze zichzelf “Islamitische Ahzaab”! Maar ik zeg: op dit moment hebben ze geen andere keuze behalve het vrezen van Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke! Daarna: volgens hun manier - hoewel ik niet geloof in verkiezingen - zijn ze geduldig tot andere verkiezingen komen, en dan kiezen ze een ander persoon. Wetende dat al deze verkiezingen op zich Taaghoet zijn, en ik geloof er niet in!

Maar, O broeders: breng (dit) over aan hen, laat hen Allaah vrezen wat betreft het bloed van hun broeders. Laat hen Allaah vrezen wat betreft hun vernielde land! Laat hen Allaah vrezen wat betreft Egypte! Breng deze boodschap over aan hen! Keer terug tot jullie verstand! Bij Allaah, niemand doet dit; geen kinderen, geen gekken en geen dwazen (doen dit)! Nooit! Deze demonstraties zijn de daden van de dwazen! De daden van de gekken! De daden van degene die totaal geen verstand hebben! En iedereen roept met de naam van die en die: “Lang leven die en die, weg met die en die.” Wij vragen Allaah om welzijn en veiligheid.

En het is afgelopen met de religie; niemand nodigt uit naar de religie van Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke! Onze broeders die weggebleven zijn van deze fitnah - en alle lof is aan Allaah - nodigen uit naar de religie van Allaah en nodigen uit naar de Soennah. En zij zijn veilig - tot nu toe - van het binnengaan in deze fitan en het deelnemen aan het doden van Moslims en niet-Moslims.

Ik vraag Allaah, de Meest Edelmoedige, om zachtmoedig te zijn tegenover de Moslimlanden, om barmhartig te zijn met hen en om hun woord te verenigen op de Tawhied.

Keer terug naar de Soennah, O mensen van Egypte! Keer terug naar de Tawhied! Verwijder de graftombes die naast Allaah worden aanbeden! Verwijder de de Hizbiyyah (partijgeest) en de Ahzaab (partijen)! Keer terug naar jullie Heer, de Verheerlijkte en Meest Verhevene! En verenig op de tahqieq (verwezenlijking) van ‘Laa ilaaha ilal-Laah, Mohammadoen Rasoeloel-Laah’. Breng deze boodschap over aan hen, ook al (breng je het over) via sommige websites! Ik vraag Allaah om zachtmoedig te zijn tegenover de Moslims in elke plaats. En moge Allaah de rang van onze profeet Mohammed, zijn familie en al zijn Metgezellen verheffen, hen vrede schenken en hen zegenen.

Bron: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34270
Shaykh Saalih bin Sa‘d as-Soehaymie heeft gezegd:
O broeders, de islamitische landen die aan het branden zijn door deze partijgeesten en groepen; vraag Allah dat Hij hen redt (van deze fitnah). En adviseer degenen met wie jullie een connectie hebben - en in het specifiek de studenten van kennis - om in hun huizen te verblijven totdat deze treurnis verdwijnt.

Laat hen in hun huizen verblijven en niet met die en die persoon of partij mee te gaan!

Toen de mensen van het kwaad de rechtgeleide kalief `Othmaan ibn `Affaan (رضي الله عنه) vanuit alle hoeken omsingelde en bij elkaar kwamen om hem te doden. Wat zei hij tegen de metgezellen die opstonden en gereed waren om hem te beschermen? Wat zei hij tegen hen? Hij zei tegen hen:

‟Ik smeek jullie bij Allaah, ik smeek één ieder die een eed bij mij heeft afgelegd dat hij zijn huis binnengaat en zijn deur sluit!”

Allaahoe Akbar! Was er een grotere fitnah dan het doden van de kalief (`Othmaan) op dat moment? En met dit verbood hij hen om deel te nemen (in deze fitnah). Waarom? Om het bloed van de moslims te beschermen.

De metgezellen gingen ook niet schreeuwend de straat op: ‟Moge die en die persoon leven en moge die en die persoon vallen.” "Lang leve (die en die) en weg met (die en die)", zoals sommige zeggen. Wij zoeken toevlucht bij Allaah!

Beste broeders, dit is een gevaarlijke ontwikkeling. De straten in de islamitische landen zijn corrupt geraakt en verloren gegaan door zulke bijeenkomsten en slogans van mannen en vrouwen en ouderen en jongeren! Vrees Allah (عزوجل)!

Ik smeek de mensen van dat land wie mijn stem bereikt op welk manier dan ook en ik vraag jullie om deze oproep bij hen over te brengen. Ik smeek de moslims en Ahloes-soennah in het specifiek dat zij thuis blijven totdat deze treurnis verdwijnt!

Zij dienen niet de straat op te gaan om te demonstreren. Demonstraties zijn een joods beginsel. Bij Allah, demonstraties zijn een joods, vrij metselaars en zionistisch beginsel! Demonstraties zijn niet van de religie van Allah (عزوجل)! En degene die fatwa geeft dat demonstraties van de islam zijn, die heeft gelogen over Allah! En hij zegt iets over Allah wat niet waar is.

Er zijn geen demonstraties in islam. Ik heb jullie het verhaal verteld. De profeet (صلى الله عليه و سلم) en Bani Haashim werden 3 jaar lang tegen gehouden in een bergpas van abie Taalib. Gingen de metgezellen toen demonstreren om de profeet (صلى الله عليه و سلم) uit deze bergpas te krijgen? Zij hebben dit niet gedaan!

Hij (Mohammed (صلى الله عليه و سلم)) werd uit Mekka verdreven, er werd een ingewand op hem gegooid, hij werd schade toegebracht en zij probeerden hem zelfs te vermoorden!

Was het niet mogelijk voor hem en de metgezellen om aboe Djahl en degenen die met hem waren te doden? Hij kon dit doen. Echter in Allaah`s Schepping zijn er Soenan waarbij het niet correct is om deze te overschrijden.

Pas op o broeders! Laat haat jullie niet overkomen terwijl jullie je bevinden in dit goede land. Dank Allah voor deze gunst. Aanbidt jullie Heer en dank Hem voor deze beveiliging en veiligheid waar jullie je in bevinden.

Ik smeek mijn broeders in Egypte in het specifiek zoals ik hen twee dagen geleden heb gesmeekt vanuit de moskee van de Profeet. Ik smeek hen en herinner hen omwille van Allah:

‟Blijf in jullie huizen!”

Pas op voor deze vijandigheden. Laat deze demonstraties, vechtpartijen, bezettingen en het vernielen van eigendommen. Jullie zullen (hierdoor) door de joden, de vijanden van islam en degenen die een plek wensen in de regering worden uitgebuit. Jullie zullen door de vijanden van de islam vanuit het oosten en het westen worden uitgebuit.

Keer dus terug naar Allah. Blijf in jullie huizen en sluit jullie zelf op totdat jullie veilig zijn!

Vervolgens verrichtte de shaych smeekbeden voor de moslims en de moslimlanden…

Bron: http://ahloelhadieth.com/index.php/en/actualiteiten-mainmenu-36/fataawa-vd-geleerden-over-actuele-gebeurtenissen/418-shaych-saalih-as-soehaymie-over-de-crisis-situatie-in-egypte

http://www.youtube.com/watch?v=DIhAjn9_Wu8

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Tuesday the 25th. Welkom bij albaseerah.be