Advies voor Selefies die tekortschieten in hun omgang en manieren met hun broeders

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Oebayd al-Djaabirie

Vraag:

Ahsanal-Laahoe ilaykoem, o nobele Shaykh, en moge Allaah u succes schenken. Wat is uw advies voor ons, de Selefie jongeren in Duitsland, en hoe dienen wij om te gaan met onze families, verwanten en broeders in de religieuze en wereldse zaken? Dus wat is uw advies, o nobele Shaykh, voor uw zonen die de Selefie methodiek volgen maar tekortschieten in hun omgang en manieren met hun broeders?Antwoord:

O mijn zoon uit Duitsland. Jouw vraag bestaat uit twee delen. Dus wij zullen, inshaa-al-Laah, apart antwoorden op elk van hen.

Dus wij zeggen als eerste: zoek steun bij Allaah, heb geduld, zoek jullie beloning bij Allaah en vraag Allaah om standvastigheid op de Selefie methodiek.

En ten tweede: zorg voor jullie families d.m.v. het adviseren, waarbij jullie laten zien dat jullie het goede wensen voor hen. En stel julliezelf niet bloot aan het ruzieën en het redetwisten met hen. Dus wees adviserend en liefhebbend. En wees goed voor jullie vaders en moeders en onderhoud jullie familiebanden op een deugdzame manier. Dit is het antwoord op het eerste deel.


Wat betreft het tweede [deel]: het is verplicht voor jullie, o groep Selefiyyeen, dat jullie elkaar ondersteunen in al-birr (het goede) en at-taqwaa (Godsvrees). En de grootste vorm van al-birr en at-taqwaa is het vasthouden aan de Selefie methodiek, het vasthouden aan de Soennah. En hiertoe behoort dat jullie het advies van jullie Profeet -sallallaahoe 'alayhi wa sallam- nemen:

"De gelovige is voor een gelovige als een gebouw: alle delen ondersteunen elkaar."

En dit wordt gerealiseerd met [een aantal] zaken:
Tot deze [zaken] behoort: het excuseren van de fouten van jouw broeders m.b.t. jouw rechten.

Ten tweede: indien dit (negatieve uitspraak over jou) overgeleverd wordt naar jou van een persoon, wend je dan af. Want veel overleveraars doen onrecht aan, ofwel vanwege een slechte bedoeling of een slecht begrip. Het eerste, d.w.z. een slechte bedoeling, is inshaa-al-Laah uitgesloten tussen jullie. En een slecht begrip, dit kan gebeuren! Dus wees niet te snel in het verwijten en het haten van jouw broeder. Wanneer het vermeerdert en je het benauwd krijgt door hem, tracht dan jouw broeder te ontmoeten en te zeggen: "O foelaan, het is aan mij overgeleverd dat jij dit en dat hebt gezegd. Dus indien dit klopt, dan verwijt ik jou hiervoor. En indien jou van mij heeft bereikt wat de oorzaak was voor deze [uitspraak van jou], wat is het dan?" Verontschuldig je dan aan hem indien het waarheid is, en indien het geen waarheid is, maak dan duidelijk dat de overleveraar een leugenaar is.

Ten derde: indien jullie van mening verschillen in een kwestie en jullie bij jullie broeders die jullie voorgegaan zijn op het gebied van da'wah geen oplossing vinden ervoor, breng het dan naar de nobele geleerden of studenten van kennis in ons land (Saudi Arabïe) of een ander land waarin jullie iemand vinden die men vertrouwt om zijn religie, betrouwbaarheid en goed adviseren.

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be