Het enige wat zij kennen is waarschuwen voor personen!

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Abdoel-Mohsin Al-'Abbaad

Shaych `Abdoel-Mohsin al-`Abbaad (حفظه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Moge Allah goed voor u zijn. Wanneer is het correct om voor een uitnodiger of student van de kennis te waarschuwen in zijn totaliteit? Want sommige…(hier wordt de vragensteller onderbroken door de shaych)

Antwoord:

Het bezighouden met waarschuwen (tahdier) en het bezighouden met mensen…

"Wat zeg je over die persoon en wat zeg je over die en die persoon? Dienen we voor die persoon wel of niet  te waarschuwen?"

Sommige mensen kennen niets anders behalve het waarschuwen en houden zich alleen bezig met het waarschuwen.

Over de grondbeginselen van kennis daar weet hij niets over! Hij houdt zich echter alleen bezig met dit soort zaken. Het is voor een moslim niet gepast dat zijn hoofdtaak het spreken over mensen is of het vragen over mensen. En dat zijn enige bezigheid mensen is! Hij dient zich echter bezig te houden met kennis zonder te praten over mensen.

Klopt, een persoon wiens kwaad, zondigheid en schade duidelijk is geworden, daarvan is het mogelijk dat er tegen wordt gewaarschuwd. Maar niet iedereen die een fout of misstap begaat dient tegen gewaarschuwd te worden. Want als dit het geval zou zijn dan zou er niemand meer overblijven.

Wie is degene die geen enkele wandaad heeft begaan en wie is degene die alleen het goede heeft…

Vragensteller:

Want sommigen laten bepaalde geleerden vallen vanwege bepaalde zaken. Zoals dat een bepaalde geleerde definities heeft waarvan hij ziet dat deze incorrect zijn. Of deze geleerde gebruikt een bepaalde methode in het onderwijzen waarvan hij ziet dat deze incorrect is.

Antwoord:

Hoe dan ook, het is aan een persoon om zuinig te zijn met zijn goede daden zonder er iets van kwijt te raken en deze uit te delen aan de mensen. Hij dient (deze goede daden) te bewaren voor zichzelf, en de mensen en het waarschuwen tegen hen met rust te laten. Wat hij dient te doen is zichzelf bezig te houden met profijtvolle kennis en deze te onderwijzen wanneer hij hiertoe bevoegd is. En als hij niet bevoegd is dan dient hij te leren.

Bron: zie YouTube video met als titel: لا يعرف إلا التحذير وماذا تقول في فلان وهو مبادئ العلوم لا يعرفها
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah

Het enige wat zij kennen is waarschuwen voor personen! 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Tuesday the 25th. Welkom bij albaseerah.be