Omgang met niet-moslims ouders

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Abdur-Razzaaq Al-Badr

Dit is een lezing hoe de moslim met zijn ouders moet omgaan, ook al zijn ze ongelovig. Dit is specifiek gericht aan de bekeerling (in de Islam) en algemeen voor de moslims.

De Shaykh haalt de bewijzen uit de Qor'aan en Soennah hoe de moslim zich moet gedragen tegenover zijn ouders.

Bezoek de site van de Shaykh: http://al-badr.net/index.php

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Tuesday the 25th. Welkom bij albaseerah.be