Tafsier - Interpretatie v/d Qor'aan

Title Author Hits
Prachtig verhaal over het huwen van een vrouw Written by Shaykh 'Abdoel-Kariem Al-Khodeir 1345
Gemakkelijkste tafsier voor de Moslim Written by Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan 1923
Tafsier Soerah Al-'Asr Written by Shaykh al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan 2120
Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Wednesday the 16th. Welkom bij albaseerah.be