De zaken die iemand's Islaam tenietdoen.

Title Author Hits
Het oordeel omtrent een moslim die in Shirk vervalt Written by Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan 888
Ik zal niet terugkomen van het ongelovig verklaren van de ongelovigen Written by Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan 916
Het Kwaad Van Harry Potter en Het Ongeloof Van Magie Written by Aboel-'Abbaas Moesaa Richardson 3413
Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 16th. Welkom bij albaseerah.be