Het oordeel omtrent een moslim die in Shirk vervalt

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Nawaaqid-ul-Islaam
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan

Vraag:

Een moslimman zegt ‘Lā Ilāha illā Allāh’, echter hij vervalt in Shirk; zeggen we dan dat hij zowel Tawḥīd als Shirk omvat (letterlijk: balanceert tussen zijn Tawḥīd en zijn Shirk)?

Antwoord:

Wanneer hij in Shirk vervalt, dan doet hij de uitspraak ‘Lā Ilāha illā Allāh’ teniet. We zeggen niet dat hij een monotheïst (Muwaḥḥid) is. We zeggen echter dat hij een polytheïst (Mushrik) is. Ja. Maar het kan zijn dat hij onwetend is, dus we leggen het aan hem uit, en verduidelijken het hem. Ja.”

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān (moge Allah hem behouden)

 

Audio: http://ar.salafishare.com/Q6q

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be