De Soorten Van Ash-Shafaa'ah (Voorspraak)

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Tauwhied al-Oeloehiyyah
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Saalih Bin Fawzaan Al-Fawzaan

Bismillaahi Rahmaanie Rahiem.

Deze les behandelt de verschillende vormen van bemiddeling (ash-Shafa'ah). 

Ter sprake komen onder andere: de voorwaarden voor acceptatie van de bemiddeling bij Allah en de verboden vormen van bemiddeling die behoren tot polytheïsme (ash-shirk).

***VOETNOOT***: [Opmerking Abu Junayd: Deze uitspraak is niet authentiek overgeleverd van de Profeet – moge Allah vrede en zegeningen aan hem schenken –, maar wordt toegeschreven aan enkele metgezellen. 

Zie: http://www.al-sunan.org/vb/showthread...]

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Tuesday the 25th. Welkom bij albaseerah.be