Regelgeving Adhaan en Iqamah

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: As-Salaah - Het Gebed
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Bin Baaz en Shaykh Al-Oethaymien

Vraag:

Is het oproepen van de Iqamah verplicht bij elk gebed ?

Antwoord:

De Adhaan(1) en de Iqamah(2) zijn , Fardu Kifayah(3). Het is bij diegenen die het gebed verrichten verplicht dat één van hen de Adhaan en Iqamah verricht. Wanneer ze toch zonder Adhaan en Iqamah bidden is het gebed voor hen geldig maar alle aanwezigen zondigen. Het is voor hen verplicht om de Adhaan en de Iqamah te verrichten. Wanneer ze bidden zonder op voorhand de Adhaan en Iqamah verricht te hebben of zonder Iqamah te hebben verricht, dat wilt zeggen dat ze de Adhaan hebben verricht maar de Iqamah achterwege hebben gelaten dan is het gebed geldig maar hebben ze allen gezondigd. Want de Profeet – Salallahoe alayhi wasalam- heeft steeds de Iqamah verricht.

Hij stelde namelijk Bilal aan om de Adhaan en de Iqamah te verrichten, het heeft zich in de Shariah gevestigd dat men voor alle 5 de verplichte gebeden Adhaan en Iqamah verricht. Wat echter het Ied-gebed betreft, zo heeft deze geen Adhaan of Iqamah. Het gelijke geldt ook voor de Istiqa-gebed, ook dit gebed heeft geen Adhaan of Iqamah. Bij de 5 verplichte gebeden verhaalt het zich anders. Wanneer de juiste tijd voor het gebed aanbreekt is het in elk land verplicht om de Adhaan te verrichten zo ook voor de reiziger, wanneer men dan voor het gebed opstaat is de Iqamah nodig. De type van Iqamah is bekend. Zoals gezegd het is een Fardu Kifayah. Wanneer een van de mensen van een stad of een groep reizigers deze nakomt, geldt de plicht voor alle andere aanwezigen. Maar wanneer ze deze allen achterwege laten en niemand het verricht, dan zondigen ze allen. Maar het gebed is toch geldig.

Shaykh Bin Baaz , in , Nur Alad-Darb.

(1) Adhaan : Eerste Gebedsoproep.

(2) Iqamah : Tweede Gebedsoproep juist voor het verrichten van het gebed.

(3) Fardu Kifayah: Gemeenschappelijke verplichting.

Vraag :

Wanneer een man alleen het gebed verricht moet hij dan de iqamah opzeggen? En wat als hij het achterwege laat ?

Antwoord :

Het heeft geen gevolgen voor hem indien hij de iqamah niet opzegt wanneer hij het gebed (alleen) verricht. Want de Iqamah voor hem (de alleen biddende) is enkel Soennah, zo hebben de geleerden -moge Allah genadig zijn met hen- het vermeld.

Shaykh Al-Oethaymien in Fatawa Nur Alad-Darb

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be