Dien ik de Imaam te volgen wanneer hij de Soennah tegengaat?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: As-Salaah - Het Gebed
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Zayd al-Madkhalie

Vraag:

Hij (de vraagsteller) zegt: Als een persoon bidt achter een Imaam die zijn handen niet opheft wanneer hij in rukoo' (buiging) gaat of wanneer hij terug rechtkomt uit rukoo', dient hij de Imaam hierin te volgen [en dus de Soennah tegen te gaan]?

Antwoord:

Degene die achter de Imaam bidt dient de Soennah uit te voeren, ook al heft de Imaam zijn handen niet op. Degene die achter de Imaam bidt en kennis heeft over deze Soennah, dient het uit te voeren. En dit wordt niet gezien als een verboden tegenstrijdigheid aan de Imaam.

En de Imaam dient onderwezen te worden [over deze Soennah].

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be