Het oprollen of optrekken van de broek in het gebed, indien het onder de enkels komt

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: As-Salaah - Het Gebed
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Zayd Al-Madkhalie

Vraag:

Wat is de regelgeving over het optrekken of oprollen van de broek, indien ze onder de enkels komen in het gebed?

Antwoord:

(Dit is) verplicht! Indien de broek, het gewaad of de onderkleding onder de enkels komt valt de man in één van de grote zondes, en dit is niet specifiek voor het gebed, maar het is algemeen, op elk moment (van toepassing).

En in de Hadieth (overlevering):

لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَ ءَ

"Allaah zal niet kijken naar diegene die zijn kleding uit hoogmoedigheid sleept"

[Overgeleverd door Moslim 2085]

En indien een persoon met een poging komt om neutraal te blijven, zeggend: 'Ik sleep mijn kleding niet uit hoogmoed, maar uit gewoonte'

Geef hem dan het bewijs d.m.v. een andere overlevering, nl. de uitspraak van de Boodschapper van Allaah (Sallaa laahoe alayhi wa sallem):

مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

"Wat de (twee) enkels passeert, is in het hellevuur"

[Moesnad van Imaam Ahmad 9064]

Dus hij (Sallaa laahoe alayhi wa sallem) zei niet "uit hoogmoed", noch heeft hij dit beperkt met een voorwaarde of beschrijving.

Daarom zijn er twee bestraffingen voor diegene waarvan zijn kleding onder de enkels komt, waarvan de ene (bestraffing) zwaarder is dan de andere en het zijn beiden zware (bestraffingen).

Degene die zijn gewaad sleept uit hoogmoedigheid, hooghartigheid en met trost, Allaah zal niet naar hem kijken op de Dag des Oordeels. (Allaah zal niet naar hem kijken) om hem te kleineren en als bestraffing voor hem, omdat hij hoogmoedig en omdat hij concurreerde met Allaah in een Eigenschap die niet behoort tot de schepping, maar die alleen behoort tot de Schepper.

Zoals blijkt uit de Hadieth Qoedsi waarin Allaah de verhevene zegt:

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَ الَعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُماَ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

"Trots is Mijn gewaad en Machtigheid is Mijn kleed. Wie met Mij in één van beide tracht te concurreren, die zal Ik in het hellevuur gooien"

Allaah heeft Zichzelf de Bezitter van Grootheid genoemd, en Hij verdient deze naam, zoals vermeld in Soerah Al-Hashr, vers 23.

Wat betreft de schepping, voor hen is het niet toegestaan om trots, hooghartig of arrogant te zijn. Maar hij (de mens) is zwak vanaf het begin tot aan het einde, en daartussen. 

Wanneer er dan gezegd wordt: 'Ik heb niet de intentie om hoogmoedig te zijn, maar het is een gewoonte van de mensen', dan is er de tweede hadieth, "Wat de (twee) enkels passeert is in het hellevuur", i.e. de persoon die de kleding draagt.

Deze overlevering bewijst dat dit een misdaad en een kwade en grote zonde is. Dus eenieder die dit doet, zijn kleding onder de enkels dragen zonder enige zorg voor deze zware bedreiging, is een dwaas.

Hij is de oorzaak voor zijn eigen vernietiging en voor een harde bestraffing die de ziel niet aankan en waarvan de lichaam zichzelf niet kan beschermen, en deze (bestraffing) is het hellevuur.

 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be