Hoe verkrijg je al-Khoeshoe' in het gebed?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: As-Salaah - Het Gebed
Publicatiedatum Geschreven door al-Imaam Mohammed bin Saalih al-'Oethaymien

Vraag:

 

Hoe kan je al-Khoeshoe' verkrijgen in het gebed en bij het reciteren van de Qor-aan in het gebed en buiten het gebed?


Antwoord:

 

Al-Khoeshoe' is het hart van het gebed en haar brein. En de betekenis ervan (van al-Khoeshoe') is de aanwezigheid van het hart, en dat het hart van degene die bidt niet naar rechts en links draait.

En wanneer de persoon iets voelt dat hem afwendt van al-Khoeshoe', dan dient hij toevlucht te zoeken bij Allaah tegen de vervloekte Shaytaan (duivel) zoals de Profeet - salla Allaahoe 'alayhi wa sallam - dit heeft bevolen. En er is geen twijfel dat Shaytaan gretig is om alle aanbiddingen te verderven, en vooral het gebed wat de beste aanbidding is na de shahaadatayn (twee getuigenissen).

Dus de Shaytaan komt naar degene die bidt en zegt tegen hem, "Herinner jezelf aan dit, herinner jezelf aan dat..." en hij houdt hem constant bezig met gedachtes die nutteloos zijn en die weer verdwijnen uit zijn hoofd op het moment dat hij het gebed eindigt.

Dus de persoon dient erg gretig te zijn in het zoeken van toenadering tot Allaah, de Machtige en Majestueuze. En wanneer hij iets voelt van deze gedachtes en influisteringen, dient hij toevlucht te zoeken bij Allaah tegen de verloekte Shaytaan, ook al is hij buigend (in rukoo'), in de tashahhoed, zittend (tussen de twee neerknielingen) of ergens anders in zijn gebed.

En van de beste asbaab (middelen) die hem helpen om al-Khoeshoe' te verkrijgen in zijn gebed, is dat hij in gedachte houdt dat hij voor Allaah staat en dat hij zijn Heer, de Machtige en Majestueuze, aanspreekt.

[Majmoe' al-Fataawaa wa ar-Rasaa'il (13/144)]

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be