Hoe verricht degene die in de zee zwemt al-Wodoo'?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 5
ZwakZeer goed 
Categorie: At-Tahaarah - Reinheid
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdil-Laah bin Baaz

Vraag:

Wanneer ik wil douchen om mezelf te reinigen en al-wodoo' wil verrichten, moet ik dan al-wodoo' verrichten vóór het douchen, na het douchen of tijdens het douchen? En wanneer ik zwem in de zee, is het dan toegestaan om al-wodoo' te verrichten terwijl ik in het water ben?

Antwoord:

Er is geen zonde op jou om al-wodoo' te verrichten vóór het douchen of erna. Maar indien jij wilt douchen om al-janaabah (staat van grote onreinheid) op te heffen, dan is de Soennah dat jij eerst begint met al-wodoo', in navolging van de Profeet – salla Allaahoe 'alayhie wa sallam –. En wanneer jij aan het zwemmen bent in de zee, dan is er geen zonde op jou om al-wodoo' te verrichten terwijl jij in de zee bent, terwijl jij de volgorde en opvolging (van de verplichtingen van al-wodoo') in acht neemt; je begint met je gezicht, daarna je rechterarm (hand tot en met elleboog) en vervolgens je linkerarm , daarna veeg je over je hoofd en je oren en daarna beweeg je jouw rechtervoet (in het water) met de intentie van al-wodoo' en vervolgens jouw linkervoet. Moge Allaah iedereen succes schenken. 

Bron: www.binbaz.org.sa/mat/4300 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be