Is Shaykh Mohammed ibn 'Abdil-Wahhaab in opstand gekomen tegen de Ottomanen?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Ottomaanse Rijk
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan

Vraag:

Sommige mensen die haatdragend zijn tegenover de da´wah van Shaykhoel Islaam Mohammad bin ´Abdil Wahhaab – rahimahoellaah – zeggen dat Shaykhoel Islaam en Imaam Mohammad bin Sa´oed in opstand waren gekomen tegen het beleid van de gezaghebber van de Ottomaanse Staat en de eed van gehoorzaamheid hebben gebroken, en dat dit tegenstrijdig aan de Geloofsleer van Ahli Soennah wal Jamaa´ah.

Wat is uw mening over deze uitspraak? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Degene die deze woorden uitspreekt; praktiseert hij wél het luisteren en gehoorzamen?

De meesten die deze uitspraak doen, zien het opstand komen tegen de leiders van vandaag als toegestaan, en voldoen, noch bekennen zij het bewind van de leiders! Dit is één kant.

De tweede kant is: Ash-Shaykh Mohammad bin ´Abdil Wahhaab – rahimahoellaah – en Imaam Mohammad bin Sa´oed zijn niet in opstand gekomen tegen de gezaghebber in hun tijd, want de Ottomaanse staat had geen bewind over het land Najd.

Het land Najd was daarentegen in de handen van haar leiders. Elke streek van het land Najd had een onafhankelijke leider die het regeert. En als hij overleed dan werd hij opgevolgd door iemand van zijn kinderen of dichte kennissen. Dus de Ottomanen bezaten geen bewind in het land Najd en de Ottomaanse staat zagen ook geen belang in haar. Zij zagen er geen belang in, omdat er geen productie was in die tijd en keken er niet naar om.

Echter bevochten zij Saudi Arabië, niet omdat zij tegen hen in opstand kwamen, nee, zij bevochten hen uit vrees voor haar. Zij bevochten Saudi Arabië uit vrees voor haar, toen haar status vergrootte en haar (positieve) toestand duidelijk werd. Zij bevochten het uit vrees dat Saudi Arabië hun zal aanvallen in hun landen, met deze bedoeling, want zij hadden geen bewind over het land Najd. Daarentegen was het land Najd in handen van haar gezaghebbers en regeringsleiders, generatie op generatie.

Totdat Ash-Shaykh Mohammad ibn ´Abdoel Wahhaab – rahimahoellaah – kwam met de da´wah en geholpen werd door Mohammad ibn Sa´oed en hun bewind over heel Najd en andere gebieden in het Schiereiland verspreidden, waarop Allah – soebhaanahoe wa Ta’aala - hen liet overwinnen, want zij vestigden de da´wah (oproep) van Muhammad – Sallaa Laahoe Alayhi Wa Sallem – en verspreidden de Islam.

En al de emiraten welke verdeeld waren over Najd traden onder één bewind binnen, en op dat moment vreesde de Ottomaanse Staat dat zij hun zouden bereiken in hun landen, in het land van Irak, het land van Shaam, zij vreesden over zichzelf.

Zo ook hadden zij bijgeloof, graven(-aanbiddingen), dus zij vreesden (ook) voor datgene waar zich op bevonden. En hadden ook Soefisme in zich en innovaties en vreesden voor deze zaken, dat de da´wah van de Shaykh dit zal veranderen, vandaar dat zij Saudi Arabië gingen bevechten.

Wij vragen om onze Geleerden te behouden en beschermen tegen elke kwaad en te belonen voor de gezegende inzet die zij verrichten om de Oemmah te onderwijzen en te beschermen tegen alle kwade invloeden, zoals Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - zei:

“Deze kennis zal gedragen worden door de betrouwbare van elke generatie. Zij ontkennen ervan de verdraaiingen van de extremisten, de valse beweringen van de leugenaars, en de valse interpretaties van de onwetenden.”
[Overgeleverd in Tamhied en Hassan verklaard door al-Arnaa´ot]

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be