Over ons

As Salaam oe 'Alaikoum Warahmatoelaahi wa Barakatoehoe dierbare geloofsgenoten.

 

Marhaban op onze site. 

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Albaseerah.be, en we hebben één doel en dat is: Da'wah om Allah tevreden te stellen. We nodigen uit naar Allah volgens ons vermogen. Wij zijn geen geleerden, noch studenten van kennis. We zijn slechts doorsnee-moslims die zich bevinden op de Manhadj As Salafiyyah. 

 

Wat doen wij?

We vertalen Fataawa van de grote betrouwbare geleerden van Ahlou Sounnah Wal Djama'ah zoals: Shaykh Al-Albani, Shaykh 'Uthaymeen, Shaykh Bin Baaz, Shaykh Moqbil, Shaykh Fawzaan, Shaykh Luhaidan, etc. En deze vertaalde fataawa verschijnen dan in een mooie video op onze youtubekanaal: Albaseerah BE. Deze Fataawa plaatsen we ook op deze site die je kunt terugvinden onder de categorieën. 

 

Moge Allah ons kennis schenken en beschermen tegen de onwetendheid.

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 16th. Welkom bij albaseerah.be