Is het toegestaan om organen te doneren?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Lichaam & Organen
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Vraag:

Moge Allaah goed voor u zijn. De vraagsteller zegt: 

Is het doneren van organen om iemand anders te redden toegestaan?

Antwoord:

Het doneren van organen is toegestaan met zijn voorwaarden:

  1. Dat de donor geen schade wordt toegebracht, duidelijke [schade] die invloed heeft op zijn leven.

  2. En als de donor hier mee tevreden is (i.e. instemt) of zijn voogden (hiermee instemmen).

Dit (i.e. het doneren) kan direct na zijn dood zijn, dan is de tevredenheid (instemming) van zijn voogden, verwanten - zoals zijn vader, zoon, broer, enz. - een voorwaarde.

Dus als aan de twee voorwaarden is voldaan, is het toegestaan om zijn broeder te helpen met zijn organen.

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be