Baard scheren of job verliezen?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Werk & Onderwijs
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Zayd al-Madkhalie

Vraag:

Mijn job beveelt mij om mijn baard te scheren, en als ik het niet scheer, wordt ik ontslagen. En ze zullen ook een brief sturen naar alle agentschappen dat ze mij niet meer aannemen in de toekomst (als ik niet scheer).

Wat is uw advies, O Shaykh?

Antwoord:

Het advies, waarover de mensen van kennis niet verschillen (van mening) is dat het verplicht is voor jou om je te houden aan de verplichte Soennah van jouw Profeet Mohammed -Sallaa laahoe 'alayhi wa sallem-.

En dit is het laten groeien van de baard zonder er iets van te scheren of te knippen of het zwart te verven.

[Als je dit doet] dan heb je de verplichte Soennah van jouw Profeet Mohammed -alayhi assalaatoe wassalaam- geëerd en bewaard.

Het is niet, zoals gezegd wordt, een aangeraden Soennah: wie het uitvoert, wordt beloond, en wie het nalaat, wordt niet gestraft.

Dit is geen kennis. Dit is een fout begrip (misverstand). 

Dus ons advies naar jou toe, is dat je je baard laat staan (en er niets van afneemt). En als zij jou ontslaan en jouw inkomen afsnijden, weet dan dat Allaah jouw voorziening in de Hemelen niet afsnijdt.

Leg jouw vertrouwen op Allaah en maak gebruik van de middelen die jou niet leiden naar het opgeven van iets groots of kleins van jouw religie.

 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be