Het ontvangen van een vergoeding voor het onderwijzen van de Qor-aan

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Werk & Onderwijs
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Abu Maalik al-Juhanie

Vraag:

Is het toegestaan om een vergoeding te ontvangen voor het onderwijzen van de Qor-aan? Ja, dit is toegestaan. En deze overlevering is ook een bewijs voor deze kwestie dat men een vergoeding kan ontvangen voor het onderwijzen van de Qor-aan. Zoals een vergoeding mag worden ontvangen voor [het leiden van] het gebed, de adhaan (oproep tot het gebed), al-qadaa' (rechtspraak), al-iftaa' (het geven van fataawaa) en het onderwijzen van hadieth en fiqh. Is het niet zo?

 Antwoord:


Er mag een vergoeding worden aangenomen maar zonder het stellen van voorwaarden. Een persoon ontvangt levensonderhoud. Is het niet zo? Zonder het stellen van voorwaarden, i.e. dat hij zegt, "Ik onderwijs jou het vers voor één riyaal. En 10 verzen voor 10 riyaal. Indien je naar mij komt met 20 riyaal, onderwijs ik je 20 verzen. Indien je één riyaal vermindert, verminder ik één vers." Het blijkt dat er geen twijfel is over het verbod hierop. Goed? Maar een persoon die zit en het Boek van Allaah onderwijst en hiervoor een vergoeding ontvangt van een specifieke partij of van de gezaghebbers of de vaders van de jongens; hier is niets mis mee. Goed?

En dit is zoals de adhaan, i.e. indien een persoon zegt, "Ik doe 5 keer per dag de adhaan. Voor elke adhaan geven jullie mij 10 riyaal." Dus hoeveel per dag? Ja, 50 riyaal. "Indien jullie mij maar 40 riyaal geven, doe ik maar 4 keer adhaan voor jullie. Voor het Fajr gebed kom ik niet." Wat vinden jullie hiervan? En helaas ook sommige mensen nu -- en bij Allaah, dit is gebeurd -- leiden het Tarawieh gebed voor de mensen en stellen voorwaarden, "Ik leid jullie in het gebed voor 2000 riyaal." Goed? En dit is gebeurd en werd een probleem tussen één van de reciteurs en één van de Imaams van de moskeeën. Hij kwam met hem overeen over 3000 riyaal. Na al-'ied gaf hij hem [slechts] 1500. Oftewel: hij kwam met hem overeen over 3000 riyaal, en hoeveel gaf hij hem? Hij gaf hem [slechts] de helft. Dus hij kwam bij mij klagen. Deze reciteur kwam bij mij klagen. Hij is inmiddels heengegaan, moge Allaah hem genadig zijn. Deze woorden zijn al oud. Hij kwam bij mij klagen. 

Dus is deze daad toegestaan? Deze daad is niet toegestaan; het stellen van voorwaarden voor een daad en toenadering tot Allaah -- Soebhaanahoe wa Ta'aalaa --. [Onverstaanbaar...]. Indien jij iets ontvangt; alle lof zij aan Allaah. En indien jij niets ontvangt; alle lof zij aan Allaah, jij bent moekhlis (iemand met zuivere intentie), dit is jouw daad voor Allaah -- 'Azza wa Jal --. Dus het ontvangen van een vergoeding voor het onderwijzen van de Qor-aan; hier is niets mis mee inshaa-al-Laah.

Bron: Sharh Tafsier ibn Kathier, les 21, minuut 12:05 tot 14:45
http://abumalik.net/catplay.php?catsmktba=43

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be