Verduidelijking jihaad Afghanistan en Iraq

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Jihaad & Terrorisme
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Ahmad Bazmoel & Shaykh Mohammed Bazmoel

Shaykh Ahmad Bazmoel:

Hij (de vraagsteller) zegt...

"Er is een shubha (misvatting) die gebruikt wordt om de geleerden van het koninkrijk (van Saudi Arabïe) mee te bekritiseren. En deze (shubha) is namelijk dat de geleerden tijdens de oorlog in Afghanistan de Jihaad hebben toegestaan terwijl ze de Jihaad tijdens de oorlog in Iraq hebben verboden...." 

"...Zij (die deze shubha verspreiden) zeggen dat de oorlog in Iraq tegen de Amerikanen is, en daarom is Saudi Arabïe bang. Maar wat betreft de situatie in Afghanistan, hebben de geleerden de Jihaad toegestaan." 

Antwoord:

Eerst en vooral, dit zijn slechte manieren met de geleerden en dit is een beschuldiging van de geleerden. En de geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten! En degenen die deze fataawa hebben gegeven, zijn de grote geleerden! Dus dit zijn slechte manieren en dit is een beschuldiging van hen! Dit is de eerste zaak. 

Ten tweede, toen het duidelijk was dat de Jihaad in Afghanistan werd gevoerd om het Woord van Allaah te verheffen en onder het vaandel van 'Laa ilaaha illa Allaah', hebben de geleerden dit ondersteund. Daarna, wanneer de situatie van Osama Bin Laden en zijn dwaling duidelijk werd voordat de oorlog in Afghanistan eindigde en na de val van de Salafi Mujahideen in Kunar, begonnen de geleerden te waarschuwen tegen de kampen van Osama Bin Laden. 

Dus degene die wil gaan vechten in Afghanistan, moet vechten onder een wettig vaandel. 

Wat betreft Iraq, daar wordt er geen Jihaad gevoerd onder een wettig vaandel. De raafidah vechten, de Shi´ah vechten, de mensen van de Ba´ath sekte vechten en degenen die slechts omwille van hun land vechten, vechten ook.

Dus met wie ga je samenvechten? Met wie? 

Sterker nog! Wanneer Ahlus-Sunnah naar Iraq zou gaan om te vechten, zouden de Raafidah hen in hun ruggen schieten en doden. Sterker nog, wanneer een Sunni van Saudi Arabïe komt naar Iraq, gaan de Takfiris en de Khawaaridj in Iraq hem in bedwang houden, hem in een auto steken en hem dan sturen om bommen te gaan plaatsen in Amerika. Dan, wanneer de Amerikanen hem gaan onderzoeken, gaan ze ontdekken dat hij een Saudier was en dus komt Saudi Arabïe in de problemen. Dus er wordt niet gevochten omwille van Allaah.

In plaats daarvan schaad je jezelf alleen maar! Jij gaat niet naar Iraq om te vechten, maar om gedood te worden. Jij gaat naar Iraq zodat de Sunnah wordt aangevallen. Jij gaat naar Iraq en wordt een prooi voor de Takfiris en de Raafidah. Dus zeg jij hierna nog steeds dat de geleerden van de Sunnah geen fataawa geven (voor de toestemming van Jihaad) omwille van Amerika en die en die? 

O broeder, vrees Allaah (door het verlaten) van deze shubha! Zonder twijfel is degene die met deze shubha spreekt een papegaai die niet weet en niet begrijpt wat hij zegt, zodat hij onderwezen moet worden, of hij is een dwalende innoveerder, zodat mensen moeten oppassen voor hem!


Shaykh Mohammed Bazmoel:

Een persoon zegt, "O Shaykh, tijdens de oorlog  tussen Rusland en Afghanistan waren er fataawa gegeven die vermeldden dat het een wettige Jihaad was en daarom werden de prijzen van de tickets verminderd voor degenen die naar Pakistan wilden gaan en daarna naar Afghanistan. Echter, wanneer de oorlog tegen de Amerikanen en Europeanen begon, waren er geen fataawa voor (de toestemming van) Jihaad?" 

Ik zeg tegen hem - Vrees Allaah o broeder! De dag dat Rusland binnenviel in Afghanistan, was er geen enkele diplomatische vertegenwoordiging tussen ons en Rusland. Zelfs wanneer iemand een passpoort toonde, werd er een verbond aangegaan met hem dat hij niet zou reizen naar de Sovjet Unie of naar oost-Europese landen of een van de communistische landen. Waarom?

Omdat er geen diplomatische vertegenwoordiging was tussen ons en hen. En indien jij toen niet aanwezig was, weet dan dat ik er wel was en dat het mij overkomen is, alsook anderen buiten mij (is dit overkomen). Er werd ons een verbond aangegaan omdat er geen diplomatische vertegenwoordiging was. 

Dus is de eerste belemmering (hindernis), tegen het helpen overwinnen en ondersteunen van onze broeders in Afghanistan, aanwezig of niet?  

Het is niet aanwezig omdat Allaah zegt: 

"... En indien zij jullie hulp zoeken inzake het geloof,  dan moeten jullie hen helpen, behalve tegen een volk met wie jullie een verdrag van onderlinge alliantie hebben." 
[Soerah al-Anfaal, vers 72] 

Was er een verdrag tussen ons en Rusland, Sovjet Unie en de communistische landen? Nee, (er was geen) verdrag of verbond. 

Wat betreft ons onvermogen (qua wapens), hebben Amerika en de Europese landen de Mujahideen geholpen en hen voorzien van wapens, training en hebben dit en dat gedaan, en nog veel meer. Ze hebben ook gezorgd voor een 'politieke dekking' van de oorlog binnen internationale vergaderingen ter ondersteuning van de oorlog (tegen de Sovjet Unie). Er was geen bezwaar of wat dan ook. 

Wanneer de gezaghebbers en de geleerden dit zagen, zeiden ze "Ja, ga voort met de zegening van Allaah". Ze gaven de fatwa met de toestemming van Jihaad en zeiden "Ga voort". 

De prijzen van tickets werden verminderd door het koninkrijk (van Saudi Arabïe), "Ga en vecht, er is geen probleem". Dus indien het koninkrijk van Saudi Arabïe (KSA) ad-Dunya (het wereldse) wenste, zouden ze hebben gedacht dat misschien de "Zionist intelligent services" zouden profiteren van de jeugd, en dit is gebeurd.

Echter heeft KSA deze zaak achterwege gelaten en zocht naar hetgeen dat Allaah tevreden stelt. Zolang de geleerden zeiden dat het een wettige Jihaad is, die aan de voorwaarden van Jihaad voldoet, was er Jihaad. 

Maar laat ons nu kijken naar de situatie in Iraq. Wie vecht er tegen hen? Amerika en Europa. Wij hebben verdragen en verbonden met elkaar die nog steeds in werking zijn en we hebben ook niet de mogelijkheid om tegen hen te vechten. 

Een politiek en militair analist heeft gemeld dat Amerika een voorsprong van 20 jaar heeft t.o.v. de rest van de wereld. Hier wordt mee bedoeld dat de rest van de wereld 20 jaar (voorbereiding en kracht) nodig heeft om het niveau van Amerika vandaag te bereiken.

En natuurlijk, tegen de tijd dat zij dit niveau zouden hebben bereikt, zou Amerika weer 20 jaar gevorderd zijn. Trouwens, de situatie die ik nu bespreek is niet onze situatie hier. Dit is de situatie in Japan, Duitsland en landen die groter en sterker zijn dan ons in honderden aspecten. Dit is hun situatie. Wij zijn niet in staat (om hen te bevechten). 

Daarom zei Shaykh al-´Uthaymeen in het eerste gedeelte van zijn uitleg van het hoofdstuk van Jihaad van het boek Buloogh al-Maraam, "Degene die vandaag de mensen verplicht om Amerika en Europa te confronteren is zoals diegene die de mensen verplicht om de vliegtuigen, tanks, raketten en machinegeweren te confronteren met stokken, messen en zwaarden..." "... en er is geen religie die dit voorschrijft en niemand zegt dit behalve een dwaas, en de religie (al-Islaam) is hier niet mee gekomen en dit wordt ook beschouwd als zichzelf met zijn handen in het verderf storten.

En Allaah zegt: 

“...en stort u niet met uw eigen handen in het verderf...” 
[Soerah al-Baqarah, vers 195]

Luister naar deze uitspraak. Ik zeg niets uit mezelf. Dit is de uitspraak van de mensen van kennis. Zij (mensen van misvattingen) misleiden sommige mensen door middel van emoties en begeertes of omdat ze bedrogen worden. Dit is wat volgens ons gebeurd is met onze jeugd. Of hun emoties en begeertes hebben hen overmand en beletten hen van het terugkeren naar de kennis van de Shari´ah; of ze zijn bedrogen.

Dit is waarop de aandacht moet gevest worden. Er is op dit moment geen enkele plaats waar het toegestaan is om te vechten, zelfs niet in Somalïe! Pas op, pas op! Blijf bij de jamaa'ah (groep) en gehoorzaam en blijf bij de grote geleerden. Blijf bij zijne eminentie de Mufti en het Comite van Grote Geleerden en het Permanente Comite.

 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be