Onze veroordeling van de aanslagen in Brussel

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 4
ZwakZeer goed 
Categorie: Jihaad & Terrorisme
Publicatiedatum Geschreven door Abdelali

Bismillaahi Rahmaanie Rahiem

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, De Meest Genadevolle.

Beste geïnteresseerde bezoeker,

Wij danken u voor het bezoek aan onze website en mogelijk ook het lezen van onze flyer.

Deze brief is onder andere bedoeld om de door ons uitgedeelde flyer ‘De ware Islam tegen IS’ te begeleiden. Daarnaast willen wij beknopt enkele standpunten duidelijk maken.

Uiteraard zijn wij diepgeraakt door de tragische en verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel. Dit raakt ons allemaal. Woorden schieten te kort om het verdriet bij de getroffen families weg te nemen. Oprecht wensen wij iedereen veel sterkte.

Omdat woorden niet volstaan, vonden wij het nodig om actie te ondernemen. Daarom hebben wij een flyer opgesteld ‘De ware Islam tegen IS’ waarin de duivelse ideologie van IS wordt veroordeeld.

Wij zijn boos, verontwaardigd en geschokt doordat deze terroristen en misdadigers zich het recht toe-eigenen om onschuldige zielen te vermoorden. Geen enkel verstand kan dit goedkeuren.

Ook zijn wij verontwaardigd over het feit dat deze criminelen onze prachtige Islam misbruiken en de sociale vrede op het spel zetten.

In de flyer hebben wij verduidelijkt dat terrorisme en extremisme niet tot de Islam behoren. Via deze flyer-actie en onze website proberen wij op een bescheiden manier actie te ondernemen.

Wij staan voor een Islam die oproept naar rechtvaardigheid en gebaseerd is op zuivere kennis. Ook staan wij voor helderheid en een wetenschappelijke benadering van de Islamitische leer. En deze wetenschappelijke benadering vinden wij enkel terug bij betrouwbare geleerden. Wij waarschuwen voor het nemen van kennis van onbekenden. Ken je bronnen en let hiervoor op!

Op een bescheiden manier – wellicht soms ook met fouten – proberen wij geïnteresseerden en jongeren met vragen te begeleiden naar juiste en genuanceerde informatie.

Mogen wij jullie vragen om - in de mate van het mogelijke - onze boodschap tegen IS zo veel mogelijk te verspreiden. U kan ons altijd contacteren om extra flyers te laten opsturen.

Nogmaals bedanken wij jullie van harte voor het lezen van onze flyer.

Met de meest respectvolle groeten

Het Al-Baseerah team.

 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be