Antwoord omtrent het huwelijk van de Profeet met 'Aishah

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Ongelovigen & Oriëntalisten
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Mohammed al-'Aqiel

Vraag:

Wat is het beste antwoord dat ik een ongelovige kan geven die mij vraagt over het huwelijk van de Profeet -- salla Allaahu 'alayhi wa sallam -- met 'Aishah toen zij negen jaar oud was?

Antwoord:

De Profeet -- salla Allaahu 'alayhi wa sallam -- heeft meer kennis dan ons en die ongelovige. Wij zeggen tegen deze westerse ongelovige: Wat is de toestand van jullie dochters vandaag de dag? Wat is de toestand van jullie dochters, o miskeen? Treur over jezelf, o miskeen, indien jij gaat treuren!

Volgens de westerse statistieken is er geen enkele maagd in het secundair onderwijs, nooit! Dit zijn hun statistieken.

"Als jou iets berispelijks komt van mijn gebreken; dan getuigt dit voor het feit dat ik compleet ben."

En wij hebben dit voorgelegd aan de dokters die specialisten zijn, "Is het schadelijk voor het meisje dat de puberteit heeft bereikt om vroeg te trouwen?" (Het antwoord:) "Neen, dit schaadt haar niet." Dit is wat de dokters zeiden.

Dit is een heel normale zaak! Wanneer het meisje de puberteit heeft bereikt, ook al is ze negen jaar oud, dan schaadt het haar helemaal niet om te trouwen. Dit schaadt haar niet!

Dit is iets waarvoor men zich niet moet schamen! Men moet zich schamen voor de dochter die overspel pleegt met haar vriendje op het bed van haar ouders zonder enige afkeuring (door de ouders). Dit is waarvoor men zich moet schamen!

Maar wat betreft hetgeen de natuurlijke aanleg aantoont en hetgeen waarover de verstandige mensen een overeenstemming hebben bereikt over de geoorloofdheid ervan, dan is dit iets waarover men zich nooit moet schamen!

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be