Sekten, groeperingen en personen

Titel Auteur Hits
Waarschuwing voor Mohammed Saalih al-Moenajjid (IslamQA.com) Geschreven door Shaykh 'Othmaan as-Saalimie 2463
Waarschuwing voor Mahmoud al-Masri محمود المصري Geschreven door Shaykh 'Aboe 'Omar Oesaamah al-'Oetaybie 2240
Waarschuwing voor Saalih al-Moeghaamisie صالح المغامسي Geschreven door Shaykh 'Oebayd bin 'Abdillaah al-Djaabirie 2019
Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Friday the 17th. Welkom bij albaseerah.be