Waarschuwing voor Mahmoud al-Masri محمود المصري

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Sekten, groeperingen en personen
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Aboe 'Omar Oesaamah al-'Oetaybie

De vraagsteller zegt: "Wat is de situatie van Mahmoud al-Masri en hoe zit het met het profijt nemen uit zijn boeken en het verkopen ervan? Die zijn namelijk wijdverspreid bij ons."

Mahmoud al-Masri behoort tot de Hizbiyyeen en de Qotbiyyeen. En hij lijkt meer op [iemand van] Jamaa'atu-t-Tabliegh. Van deze man mag geen profijt worden genomen en men dient gewaarschuwd te zijn voor hem. En ik heb hem eens gezien op YouTube waar hij sommige zangers en spelers prijst; zangers waarvan hun fisq (dwaling, kwaad, grote zonde) duidelijk is.

 

 

Ook ondersteunt hij 'Amr Khaalid[1] en nodigt hij uit naar hem. En hij is iemand van Tabliegh... Het lijkt erop dat hij behoort tot Jamaa'atu-t-Tabliegh, ik weet niet.

Maar zijn weg is de weg van de Hizbiyyien en hij behoort niet tot de Selefiyyeen. Wij vragen Allaah om leiding en rectificatie voor hem. Hij is zoals 'Amr Khaalid en zoals die mensen, die berouw dienen te tonen aan Allaah en geen lessen of vermaningen mogen geven, omdat zij behoefte hebben aan het rectificeren van zichzelf en het vasthouden aan de methodiek van de Selef in het adviseren en vermanen.


Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122450

[1] De geleerden over 'Amr Khaalid: http://salafitalk.net/st/viewmessages.cfm?Forum=23&Topic=8584

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be