Waarschuwing voor Mohammed Saalih al-Moenajjid (IslamQA.com)

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Sekten, groeperingen en personen
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Othmaan as-Saalimie

Een broeder vraagt, “Mogen wij luisteren naar de lessen van Mohammed Saalih al-Moenajjid [1]?”


Wij hebben gezegd dat deze man de boeken van Sayyid Qotb - rahimahullaah - prijst. Dus wij adviseren om degene waarvan zijn situatie zoals dit is te vermijden. Indien zijn situatie zoals dit is, blijf dan weg van hen, omdat sommigen van hen (die Sayyid Qotb prijzen) stimuleren om de regeringsleiders tot ongelovigen te verklaren en de jongeren stimuleren om revoluties te houden en om de regering ten val te brengen. Dus elk persoon die uitnodigt naar zulke zaken, vermijd dan zijn lessen. En de hulp van Allaah wordt gezocht.

Hij heeft een aantal schrijfwerken die vrij zijn van zulke zaken, maar jullie dienen profijt te nemen van anderen dan hem, zoals Shaykh al-Fawzaan, Shaykh Saalih al-Loehaydaan, Shaykh al-'Abbaad, Shaykh Aal ash-Shaykh, Shaykh Rabie', Shaykh Mohammed bin Haadie al-Madkhalie, Shaykh 'Obayd al-Djaabirie, Shaykh al-Boekhaarie, Ibrahiem ar-Rohaylie [2] en ook de geleerden van Jemen zoals Shaykh al-Imaam.

Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=123634

[1] Shaykh 'Obayd al-Djaabirie zei dat Saalih al-Moenajjid een Qotbie is en Shaykh Rabie' bin Haadie zei dat hij tot de kopstukken van Qotbiyyah behoort. Zie woorden van de geleerden over Saalih al-Moenajjid: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?4481

[2] Betreft Ibrahiem ar-Rohaylie: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=137224

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be