Waarschuwing voor Saalih al-Moeghaamisie صالح المغامسي

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Sekten, groeperingen en personen
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Oebayd bin 'Abdillaah al-Djaabirie

Vraag:

Wat is de situatie van صالح بن عواد المغامسي Saalih ibn 'Awwaad al-Maghamsi ; Imaam van Masjid Qobaa en hij geeft lessen in tafsier (uitleg van de Qor-aan)?

Antwoord:

Deze man is jaahil (onwetend). Ik adviseer niet om kennis te nemen van hem, omdat hij niet behoort tot de specialisten in de Islamitische Wetgeving, voor zover ik weet. Dit als eerste.

Ten tweede: deze man is een uitnodiger naar Tasawwoef (de weg van de Soefies). En wat hierop duidt is [zijn overlevering van] het verhaal van de begravene. En ik heb het weerlegd op Sahab.net met als titel: التقريرات المسطورة "at-Taqreeraat al-Mastoorah". Dit verhaal is, m.b.t. de isnaad (keten van overlevering), bedorven. Hij heeft het geciteerd van een van de extreme geleerden van Tasawwoef. En daarin zijn afschuwelijke dingen. Dus wie wenst kan het verifïeren. En er is mij bereikt van hem dat hij zegt dat het toegestaan is om [de uitnodiging naar] Tawhied of het verbieden van Shirk te verlaten omwille van het verenigen. En hij werd hierin voorgegaan door al-Qaradaawie, en al-Qaradaawie is een Imaam in de verste dieptes in dwaling, en niet in leiding. En hij (i.e. al-Qaradaawie) heeft koefriyyaat (zaken van ongeloof). En indien ik zou spreken met de uitspraak van deze al-Qaradaawie, dan zou ik ongelovig zijn. Na'am.

Dus men dient gewaarschuwd te zijn voor Saalih ibn 'Awwaad al-Maghamsi, Imaam van Masjid Qobaa, net zoals dat men ook gewaarschuwd moet zijn voor al-Qaradaawie, en men dient voor deze twee mannen te waarschuwen.

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be