Het dragen van strakke kleding

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Hijaab & Kleding
Publicatiedatum Geschreven door Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan
Vraag:
 
Nobele Shaykh, Moge Allah je succes schenken, wat is de regelgeving over de vrouw die strakke kleding draagt in het bijzijn van vrouwelijke familieleden, en ook in het bijzijn van andere vrouwen op feesten?

Antwoord:
Het is niet toegestaan voor de vrouw om strakke kleding te dragen in het bijzijn van andere vrouwen, noch in het bijzijn van de maharim (mannelijke familieleden waar niet mee getrouwd mag worden), noch in het bijzijn van vreemden.
 
Ze dient wijde kleding te dragen die niets van haar lichaam zichtbaar maakt
 
(Zo moet het) Als ze vreest voor het vuur.
 
Als ze niet vreest voor het vuur dan kan ze doen wat ze ook maar wilt. 
 
Het vuur staat voor haar (m.a.w. ze kan het verwachten).

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Tuesday the 25th. Welkom bij albaseerah.be