Huwelijk & Scheiding

Title Author Hits
Het informeren en goedkeuring vragen voor Polygamie Written by Shaykh Mohammed ibn Haadie Al-Madkhalie 2255
Nummer vragen van mahram op straat Written by Shaykh Falaah Al-Mandakaar 1892
Een praktiserende jongen heeft mijn hand gevraagd, maar ik wil niet. Written by Shaykh al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan 1878
Mag ik het haar van de vrouw zien tijdens de aanzoek? Written by Shaykh Zayd al-Madkhalie 1961
Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 16th. Welkom bij albaseerah.be