Een praktiserende jongen heeft mijn hand gevraagd, maar ik wil niet.

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Huwelijk & Scheiding
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan

Vraag:

Ik ben een meisje van 16 jaar. Er heeft een praktiserende jongen mijn hand gevraagd en hij is een oproeper tot het gebed in een van de moskeeën. Echter verlang ik niet om met hem te trouwen, omdat ik niet van hem hou, integendeel ik haat hem allang voor hij mijn hand is komen vragen.

Ben ik zondig als ik hem weiger? En behoort hij tot degene waarover men tevreden is over zijn geloof?

Antwoord:

Alle perfecte lofprijzingen behoren aan Allah. Als je niet verlangt om met een persoon te trouwen, dan ben je niet zondig, ook al is hij een vrome persoon.

Dit omdat het huwelijk gebaseerd is op het kiezen van een vrome partner waarmee je innerlijke rust vindt. Echter als je hem haat omwille van zijn geloof, dan ben je zondig, omdat je een gelovige haat. Omdat je van een gelovige moet houden omwille van Allah.

Maar het feit dat je van hem houdt omwille van het geloof betekent niet dat je met hem moet trouwen zolang je geen innerlijke rust met hem vindt. 

En Allah weet het beste.

Bron: Al-Moentaqaa 3/226

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be