Nummer vragen van mahram op straat

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Huwelijk & Scheiding
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Falaah Al-Mandakaar

Vraag:

 

Als ik een zuster op straat zie die mij bevalt, is het toegestaan voor mij om het nummer van haar mahram [i.e. mannelijke verwante waarmee het niet toegestaan om te trouwen] te vragen?

 

Antwoord:

 

Er is geen twijfel over mogelijk dat dit zicht en deze oogopslag wat jou beviel of hetgeen wat je van haar zag op straat, er is geen twijfel over mogelijk - o dienaar van Allah - dat het je slechts beviel door haar uiterlijk. Jij kent haar werkelijkheid niet, jij weet niet wie zij is, noch wat haar gedragscode is, noch haar leefmanieren.

Hetgeen wat jou slechts beviel was wellicht de kleur van haar jurk of haar ‘mode’ - ik weet niet hoe ze dat (tegenwoordig) zeggen. Of om haar uiterlijk, gestalte, schoonheid en huidskleur.

En wij zeggen, bij Allah, het advies is dat het niet zo hoort te zijn, geen twijfel over mogelijk.

De basis is hetgeen wat de Profeet - ´alayhi as-salaatu wassalaam - adviseerde:

''..kies de vrouw met het Geloof en je zal welslagen.''

En dit zie je niet op straat.

Wij hebben een terminologie, doelend op de gewone mensen en de ouderen in leeftijd, want wij hebben grondprincipes: jij wilt trouwen, het gezin, de vrouwen, verwanten, dat zijn degenen die contact hebben en jou berichten: ''Daar is die en die, kom kijken, en kom dat en dat doen.'' De wegen zijn bekend.

"Gaat de huizen door de deuren naar binnen"
[Al-Baqarah: 189]

 

De huizen hebben deuren, en elke manier heeft deuren en wegen. Maar als je komt en naar binnen gaat via het raam en vervolgens naar buiten gaat via het raam: het raam is soms hoog, dan ga je springen en breken o shaykh! Het is niet dichtbij van de grond! Nee, nee, binnentreden en naar buiten treden hoort te gaan via de deuren.

Er is een verhaal wat wellicht passend is met die van het kijken op straat:

Onze imaam, Imaam van Ahli Sunnah, Al-Imaam Ahmad bin Hanbal - rahimahullaah rahmatan waasi´a - werd onderweg benaderd door een vrouw, ze kwam en vroeg hem, ze zonderde hem af van de studenten die met hem waren, zodat hij haar vraag kon horen. Ze vroeg de vraag en ging ervandoor, en hij beantwoordde haar, hij had voorzien van een antwoord.

 

 

Waarop hij tegen zijn zoon, ´Abdullaah, zei: “Volg haar en kijk in welk huis ze naar binnen gaat.” Ga en neem haar adres, zeg niet (zelf) tegen haar: geef mij je adres. Hij stuurde zijn zoon, ´Abdullaah, en zei: ''Volg haar.'' Ja, maar met manieren en kijk dan welke huis ze naar binnen gaat, oftewel van wie het huis is. Toen ´Abdullaah terugkwam zei hij: ''O mijn vader, ik ben het huis van Bishri ibn Haarith binnengetreden, (waarop) hij zei: ''Allaahu Akbar, uit dat huis komt vroomheid naar buiten!''

Het vreemde hieruit is van Ahmad, met wat o broeders? Met de vraag! De vraag (van de vrouw) was verbazingwekkend! De vraag weerspiegelt en ontsluiert Geloof, (een goede) gedragscode en standvastigheid - zoals wij gisteren noemden - daarom was hij verbaasd, hoezo deze vraag?! Want hetgeen wat genoodzaakt was voor Ahmad (om te denken) is dat de vraag komt uit de tijd Man de metgezellen, dus wat zullen wij dan zeggen in deze tijd o broeders?! Toen hij wist dat zij (i.e. de vrouw) het huis van Haarith binnentrad, stuurde hij zijn gezin, vervolgens vroegen zij haar hand, en huwden zij haar aan zijn zoon - o shaykh! Deze manier, (middels) deze manier o dienaar van Allah.

Natuurlijk willen jullie wellicht weten wat de vraag was. Wat was deze vraag die greep had op de imam-schap en de imaam (Ahmed) attendeerde op deze geweldige vrouw.

De vraag, de vrouw vroeg: ''O imaam, moge Allah je barmhartig zijn, ik ben een vrouw die spint - m.a.w. ze had een spindel waarmee ze werkte - dus ik spin totdat de avond komt, leg ik mijn spindel neer, maar soms komen politiebrigades - oftewel, verspreidt om hun huis - met olielampen, verlichting, fakkels bij zich, er is geen (normale) lamp - dat is vuur (ontstoken) met olie en boter - waarop ik opsta naar mijn spindel om gebruik te maken van de tijd met deze licht (die ik tot mij krijg), om het af te maken. Is dat toegestaan voor mij?''

La ilaaha iella Allah, oftewel: is het toegestaan voor mij om gebruik te maken van dit licht en verlichting, wat in werkelijkheid de verlichting van wie is? Licht van de brigades. En de oorsprong van brigades is dat zij onrechtvaardig zijn, onrechtplegers, dus ik maak gebruik van dit product om het over mijn spindel laat schijnen. Ahmad bleef stil staan, wat is dit voor vraag? Deze vraag is indrukwekkend, hij is het hoofdstuk 'jurisprudentie' te boven gegaan en het hoofdstuk (uitmuntende) 'vroomheid' binnen getreden.

Dus Ahmad bleef kort stil staan, natuurlijk is het toegestaan, het antwoord in de jurisprudentie is dat het toegestaan is. Maar wat zei Ahmad? Ahmad zei: ''Nee, o dienares van Allah, niet doen!'' ´Abdullaah, de zoon van imaam Ahmad, zei: ''Waarop ik mijn vader vroeg, waarom? Waarom zei je tegen haar 'nee' gezegd, terwijl de basis is, dat het toegestaan is?

 

 

Hij zei: ''Heb je haar vraag dan niet gehoord? Het antwoord wordt gegeven naar gelang de vraag.'' De vraag is diep in vroomheid, zij verdient het dat wij een antwoord geven die past bij het hoofdstuk 'vroomheid' en niet met het hoofdstuk 'Halaal en Haraam', en dat is een hoofdstuk die vele malen hoger staat. Dus hij was tevreden over haar, zonden (iemand) achter haar rug, kende haar adres en vroeg haar vervolgens de hand en huwde haar aan zijn zoon, moge Allah's Barmhartigheid over hen allen rusten - o broeders!

Dus als je (de zuster) op straat ziet en zij bevalt je omwille van haar Geloof: Bismillaah, goed! Maar betreffende het uiterlijke, als ze een rode jurk draagt, rode kleur dat je er zo aangetrokken tot voelt, dan zeggen wij: nee, doe dit niet. Laat het via de moeders, gezin en verwanten gaan, dat is vele malen verstandiger!

Wij delen nog een aanvulling, een tweede zaak, specifiek in deze tijd, doelend op: dit eerste zicht waarmee je haar zag en jou beviel. Weet dat vele vrouwen dat zij deze dingen gebruiken: make-up, kleuren en verfraaien, en jij ziet het uiterlijke beeld. En dat, wanneer zij naar huis gaat, haar gezicht wast, de wudoo (kleine wassing) verricht en wanneer jij het bekijkt: ''Oeeee!'' Ik zeg: vrees Allah! Je ziet haar werkelijkheid niet, waarna je spijt krijgt. Zelfs de kleuren veranderen ze. 

 

Bron: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=24153

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be