Het informeren en goedkeuring vragen voor Polygamie

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Huwelijk & Scheiding
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh Mohammed ibn Haadie Al-Madkhalie

Vraagsteller: Is het verplicht om de eerste vrouw te informeren bij het praktiseren van polygamie (huwen van meerdere vrouwen)?

Shaykh: Nee, het is niet verplicht.

Vraagsteller: En dat toestemming gevraagd wordt van de eerste vrouw?

Shaykh: Niet tenzij ze dit als een voorwaarde (vóór het huwelijk) heeft gesteld. Als ze dit als een voorwaarde stelt, dat hij geen andere vrouw huwt terwijl hij gehuwd is aan haar (en hij stemt in met dit) dan moet hij zich hier aan houden zolang ze geen toestemming heeft gegeven hem. Na'am.

Shaykh: Wat is de rest van de vraag?

Vraagsteller: Is het verplicht om de eerste vrouw bij het praktiseren van polygamie te informeren en dit hij te vragen om de toestemming van de eerste vrouw?

Shaykh: De eerste vrouw is niet zijn voogd (wali), zodanig dat ze moet instemmen.

Vraagsteller: Bij ons, in Marokko bijvoorbeeld, als je polygamie wilt praktiseren moet je de toestemming hebben van de eerste vrouw.

Shaykh: Dit is Baatil (fout/vals).

Ze is niet zijn voogd, deze vrouw. Hij is haar onderhouder en haar voogd. Hij is degene die haar toestemming geeft wanneer ze wil reizen of haar huis verlaat(buiten gaan) of naar het huis van die en die gaat.

Wat betreft dat zij hem toestemming moet geven, dit is een fout. Dit is het tegenovergestelde van de Uitspraak van Allaah de Majestueuze en de Verhevene:

"Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden..."
(Soerah Annissa 34)

Dus de zaak behoort aan de man. Hij is degene die de toestemming heeft en niet zij. Hij is de echtgenoot en zij is zijn vrouw. Na'am.

Bron: http://ar.miraath.net/fatwah/5507

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be