Is anticonceptie toegestaan?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Kinderen & Opvoeding
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdil-Laah bin Baaz

Vraag:

Is de anticonceptie of elke (andere) soort van medische voorbehoedsmiddel voor de duur van een jaar, of 2 jaar, of 3 jaar verboden, of afkeurenswaardig, of mubaah (niet tot beloning, noch bestraffing vatbaar)? Verduidelijk voor ons de zaak, moge Allah jullie het goede geven?

Antwoord:

Naar gelang de benodigdheid daarnaar. Als de benodigdheid daarnaar vraagt wegens een ziekte bij de vrouw of door andere redenen, dan is het toegestaan voor haar om voorbehoedsmiddelen te nemen, hier is niets mis mee. Zoals in haar staat van zogen, en als zij zwanger zou zijn het zoogkind zou schade.

Dus de bedoeling is dat, wanneer er een wettelijk excuus is, hetzij door: (het hebben van) veel babys en haar vermoeidheid (daaronder), of de baby wordt geschaad door haar melk, terwijl ze zwanger is, of een ziekte bij haar (de moeder) die door de zwangerschap haar zou schaden met een bevestiging (hiervan) van betrouwbare dokters, dan is daarin geen zonde.

Maar dat ze misbruik maakt van de voorbehoedsmiddelen wegens de comfortabelheid ervan, dan is dat niet toegestaan, of wegens angst van het doen van het (verzorgings)werk, of het uitgeven (van geld voor het kind). Dit is een slecht vermoeden, (dat) niet past.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/10963

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be